“Теоретичні основи товарознавства” (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348доцент Павлишин М. Л.ЕКп-25с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКп-25сдоцент Павлишин М. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКп-25сдоцент Павлишин М. Л.

Опис курсу

“Теоретичні основи товарознавства” є нормативною дисципліною для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Викладається у 3 семестрі для групи ЕКП-25с  в обсязі 5 кредитів ЕСТS. Дисципліна включає основні поняття науки про товар, наводиться характеристика споживних властивостей, методів класифікації товарів та аналізу товарного асортименту; розкривається методологія визначення якості товару, збереження його під час руху на шляху від виробника до споживача.

Мета курсу: узагальнення, систематика накопиченого емпіричного матеріалу, встановлення зв’язку товарознавчих теорій з розвитком практичного пізнання предметів і речей як об’єктів товарного виробництва, що задовольняють потреби суспільства при визначення якості сировини, матеріалів,  товарів в торгівлі, вибір безпечного товару, запобігання реалізації неякісної продукції з метою підвищення іміджу України.
Завдання дисципліни: узагальнення світового досвіду виробництва й торгівлі, практики наукової діяльності з вивчення закономірностей походження товарів, що сприяють подальшому розвитку асортименту та раціональному задоволенню потреб людини та розвитку власного бізнесу.

Рекомендована література

Основна література

 1. Теоретичні основи товарознавства: підручник / Л.І. Байдакова, І.М. Байдакова, Б.М. Губа, В.Я. Плахотін. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. -284 с.
 2. Сенсорний аналіз харчових продуктів: навч. посібник / Гладкий Ф.Ф., Тимченко В.К., Некрасов П.О. та інші. Харків: Технологічний Центр, 2018. – 132 с
 3. Сенсорний аналіз: навч. посібник у структурно-логічних схемах / А.А. Дубініна, Т.В. Щербакова, Н.І. Черевична, О.В. Шмиголь. Харків: ХДУХТ, 2017. – 110 с: [Електронний ресурс] / Режим доступу https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2707/2031.05.18.pdf
 4. Про безпеку та якість харчових продуктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 771/97-ВР (із змінами та доповненнями).
 5. Про вилучення з обсягу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14.01.2000 р. № 1393-ХІV (із змінами та доповненнями).
 6. Про інформацію для споживачів щодо  харчових продуктів: Закон України від 06.12.2018 р. №2639-VIII

Додаткова література

 1. QD Professional: інформаційно-довідкова електронна система
 2. Про Асоціацію Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна»: Постанова КМУ від 12.12.1994 р. № 821 (із змінами та доповненнями).
 3. ДК 017-98 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.  Київ: Держстандарт України, 1998. 644 с // https://qdpro.com.ua/uktzed

Матеріали

 1. Нормативно-технічні документи.
 2. Лабораторний практикум.
 3. Конспект лекцій.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Павлишин М.Л. Силабус нормативної навчальної дисципліни "Теоретичні основи товарознавства"

Завантажити силабус