Теорія тестування програмного продукту (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Голубник О. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія тестування програмного продукту” є надання фундаментальних знань процесу тестування програмного забезпечення та визначення якості програмного продукту, а саме відповідності специфікаціям, технічному завданню, вимогам замовника програмного продукту та міжнародним стандартам.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння основних теоретичних, методичних та організаційних основ процесу тестування; ознайомлення студентів з основними міжнародними та національними стандартами якості програмного забезпечення; оволодіння методами тестування програмного забезпечення на всіх етапах розробки програмного продукту; вироблення вміння аналізувати, обирати та застосовувати методи і засоби для тестування програмного забезпечення; ознайомлення з можливостями найпоширеніших програмних засобів автоматизованого тестування; застосування набутих знань з тестування програмного продукту для процесів виявлення, документування, аналізу та модифікації вимог, виявлення особливостей процесу і технології тестування: планування тестування, підходи до розробки тестів, особливості ручної розробки і генерації тестів, автоматизація тестового циклу; оформлення документації тестування, ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку індустрії ІТ.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • методологію тестування програмного забезпечення;
  • принципи побудови процесу тестування програмного продукту;
  • цілі тестування програмного забезпечення в процесі розробки програмного продукту;
  • моделі розробки програмного забезпечення;
  • методи тестування програмного забезпечення;
  • загальне розуміння процесів виявлення, документування, аналізу та модифікації вимог;
  • здатність аналізувати, обирати та застосовувати методи і засоби для тестування програмного забезпечення;
  • вміння використовувати техніку і підходи до проектування тестових випробувань;
  • інструменти для тестування основних характеристик програмного забезпечення;
  • шаблони проектування тестів при автоматизованому тестуванні.
  • вміти:
  • ідентифікувати дефекти та помилки в артефактах процесу розробки програмного забезпечення;
  • створювати тестовий план та тестові приклади;
  • користуватися системами обліку програмних помилок;
  • проектувати та реалізувати плани по комплексному тестуванню;
  • оформляти тест-кейси згідно з прийнятими шаблонами, аналізувати готові тест-кейси, виявляти і усувати наявні в них недоліки;
  • проводити тестування інтерфейсу користувача на основі готових тестових сценаріїв або в рамках дослідницького тестування;
  • використовувати техніку і підходи до проектування тестових випробувань, створювати чек-листи і тест-кейси, створювати звіти про дефекти;
  • використовувати баг-трекінгові системи на всіх стадіях життєвого циклу звітів про дефекти;
  • виконувати ефективні та кваліфіковані інспекції;
  • розраховувати покриття та результативність тестування на основі багатьох критеріїв;
  • використовувати статистичні методи для оцінки щільності дефектів та вірогідності відмов;
  • інспектувати процес розробки програмного забезпечення з метою оцінки ефективності контролю якості.