Управління продуктом і продажем

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Опис курсу

Мета дисципліни: оволодіння студентами методами, механізмами та інструментами управління продуктом та його продажем, спрямованими на максимізацію прибутку впродовж життєвого циклу продукту.

Завдання дисципліни: розглянути методи, механізми та інструменти управління продуктом  на усіх стадіях: генерація, оцінка та відбір ідей, розробка ідеї продукту, створення мінімально життєздатного продукту, перевірка ринкових перспектив продукту, економічний аналіз та формування метрик продукту, організація виробництва продукту, виведення продукту на ринок та управління продажем продукту.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні етапи створення нового продукту та особливості управління продуктом на різних стадіях життєвого циклу продукту, у тому числі управління продажем на різних стадіях його комерційного циклу.

вміти: практично застосовувати набуті знання, зокрема, методи стимулювання генерації ідеї нових продуктів, їх попереднього відбору і подальшої розробки, формувати вимоги до мінімального життєздатного продукту, проводити оцінювання ринкових перспектив нового продукту, вирішувати проблемні питання та нестандартні ситуації, пов’язані із організацією виробництва нового продукту, формулювати та приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані із продажем продукту на різних стадіях його комерційного циклу, знаходити шляхи продовження продажної стадії життєвого циклу продукту та загальної маси прибутку.

Рекомендована література

 1. Бэнк Крис “The Guide to Minimum Viable Products”// https://medium.com/the-guide-to-mvp
 2. Бутенко Н.В. Маркетинг // Київ. “Атіка Київ”. 2017. 300 с.
 3. Ерік Райз: Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного бізнесу з нуля. К.: Vivat, 2016. C. 368.
 4. Етапи створення продукту // https://www.youtube.com/watch?v=r1fqipmrlVY
 5. Дилеми засновника бізнесу. Як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу (The founder’s dilemmas: anticipating and avoiding the pitfalls that can sink a startup). К.: Vivat, 2016. C. 480.
 6. Клейтон Крістенсен. «Дилема інноватора. Як нові технології нищать сильні компанії». Yakaboo Publishing
 7. Николаенко Александр. 25 — июня — 15:30. 9 онлайн-курсов по Product Management от топовых университетов мира//https://vctr.media/product-management-onlayn-kursyi-23399/
 8. Разработка нового продукта и требования маркетинга// https://www.inventech.ru/lib/projection/projection-0002/
 9. Руководство по созданию MVP или минимально жизнеспособного продукта// https://lpgenerator.ru/blog/2015/03/02/rukovodstvo-po-sozdaniyu-mvp-ili-minimalno-zhiznesposobnogo-produkta/
 10. Плохой Евгений Продакт-менеджмент. Полный цикл управления продуктом //Доступно з: https://l-a-b-a.com/lecture/show/298?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=plohoy_prodm_442&utm_content=search&gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevfgT_TYUnhdpr46u9sStm-kZI-IHHgvxVkp7cx_MfwDy_PwZcA9tyRoCwqYQAvD_BwE
 11. Тодд Заки Варфел Прототипирование. Практическое руководство // Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013 г., 240 стр., 2000 экз. ISBN 978-5-91657-725-9
 12. Hague,Paul N.(2002) Market research : a guide to planning, methodology and evaluation.London, England: Kogan Page
 13. Gordon,Wendy.(1943) Qualitative market research : a practitioner’s and buyer’s guide. Aldershot, Brookfield, USA : Gower
 14. Mike Allen, Scott Titsworth, Stephen K. Hunt.(1959) Quantitative research in communication.Los Angeles, USA : SAGE
 15. Philip Hans Franses and Richard Paap.(1963) Quantitative models in marketing research.Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press
 16. Lambin, J.-J., Chumpitaz, R., & Schuiling, I. (2007). Market – Driven Management, 2nd ed., London, England: Palgrave Macmillan.
 17. Product Life Cycle (n.d) Retrieved March 28, 2016 from http://www.inc.com/encyclopedia/product-life-cycle.html
 18. Marketing Science. (2004).Growing, Growing, Gone: Cascades, Diffusion, and Turning Points in the Product Life Cycle.Retrieved from: http://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mksc.1040.0057

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус