Управління інноваціями (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Юринець З. В.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків студентів з питань розробки та реалізації управлінських рішень у сфері управління інноваціями. На сучасному етапі розвитку економіки установлюються нові вимоги до необхідності освоєння та вмілого застосування сучасних технічних прийомів управління інноваціями як на макро-, так і мікрорівні, розробки і реалізації управлінських рішень у сфері інновацій, методів організації інноваційної діяльності та процесів.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • теоретичні основи, концепції управління інноваціями;
 • організацію інноваційного процесу;
 • проблеми формування стратегії інноваційної діяльності, попиту на інноваційну продукції;
 • джерела фінансування інноваційної діяльності;
 • організаційні форми інноваційного підприємництва та освоєння інновацій;
 • вміти:
 • обчислювати інноваційні ризики та запропонувати заходи запобігання ризикам;
 • розробляти інноваційну політику підприємства;
 • формувати й реалізовувати інноваційні стратегії підприємств;
 • складати плани інноваційного розвитку підприємств,
 • планувати витрати на інноваційну діяльність;
 • оцінювати ефективність інноваційної діяльності.