Управління євроінтеграційними процесами (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Історичний огляд процесу європейської інтеграції. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України. Політика ЄС щодо розширення.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • історію, основи, принципи і тенденції розвитку європейської інтеграції;
  • особливості правової системи ЄС;
  • принципи функціонування інституцій ЄС;
  • механізми співробітництва ЄС з третіми країнами;
  • вміти:
  • аналізувати інтеграційні процеси в ЄС та робити висновки щодо їх впливу на геополітичне становище України;
  • орієнтуватися в правовій системі та інституційній структурі ЄС, принципах взаємодії органів та інституцій ЄС між собою;
  • вміти розробляти стратегії європейської інтеграції України.