Управління цифровими активами (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Кохан М. О.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Мета: ознайомлення із природою та методами  цифрового менеджменту,  технологіями, процесами та інструментами управління цифровими активами, здобуття практичних навиків  у процесі командної роботи над створенням та розвитком власних цифрових активів. Cтруктура курсу: Цифрові активи: поняття та вид. Управління цифровим контентом. Цифровий маркетинг менеджмент. Цифровий стартап менеджмент. Фінансування та інвестиції цифрових проектів. Управління електронними базами даних. Блокчейн технології та криптовалюти.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • поняття та види цифрових активів, стратегії цифрового брендингу;
 • інструменти управління цифровим контентом, технології маркетинг взаємовідносин з користувачами цифрових платформ, природу та інструменти цифрового PR, контент-аналізу та комунікаційного аудиту;
 • основи копірайтингу, написання, редагування та пошукової оптимізації текстів;
 • прийоми аудіовізуального подання інформації
 • методологію цифрового стартап менеджменту, фінансування та інвестування цифрових проектів, види та технології систем управління електронними базами даних.
 • вміти:
 • розробляти цифрову стратегію, визначати та досліджувати цільову аудиторію, формувати цілі;
 • впроваджувати цифрову стратегію;
 • планувати та тестувати підприємницькі ідеї в цифровому середовищі, працювати в команді над втіленням проекту;
 • складати результативні маркетингові звернення, спрямовані на конкретну цільову аудиторію;
 • працювати в інтернеті із соціальними мережами (SMM), блогами і сайтами; проводити контент-аналіз та комунікаційний аудит;
 • використовувати сучасні цифрові технології для PR;
 • оцінювати результати PR-діяльності з наступним аналізом та рекомендаціями.