Управління знаннями (073 Менеджмент)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Грищук А. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок з процесів управління знаннями, зокрема, знайомство з основними поняттями, концепціями, технологіями управління знаннями в організації, визначення значення та ролі знань в управлінні сучасним підприємством. Завдання вивчення дисципліни полягають в освоєнні студентами теоретико-методологічні основи управління знаннями в організаціях і суспільстві.

 

Результати навчання:

 

  • знати:

– методи, технології, техніки роботи із знаннями та гносеологічні особливості отримання і використання знань;

– концептуальні і технологічні основи розробки та впровадження систем управління знаннями в організаціях і суспільстві;

– особливості формування інтелектуального, кадрового потенціалу, що заснований на знаннях;

– особливості функціонування механізму державного управління при формуванні системи знань і їх використанні в умовах глобалізації.

 

  • вміти:

– використовувати свої здібності щодо формування і використання необхідних знань в рамках реалізації покладених завдань;

– розкривати суперечності і тенденції в розвитку сучасної системи знань, розуміти роль і місце держави, органів управління у сфері формування і використання знань, їх впливу на суспільний розвиток;

– аналізувати існуючі погляди на природу знань і використання людського чинника в системі управління знаннями;

– використовувати сучасні методи і технології управління процесами формування і використання знань із практики, ухвалювати рішення на основі знань, організовувати ефективний менеджмент знань в організації;