Управлінський облік (Економічна аналітика та бізнес-статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Струк Н. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Управлінський облік» є висвітлити теоретичні основи та методичні аспекти ведення управлінського обліку, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Досягнути мету дає змогу вирішення таких завдань:
– вивчити суть, принципи і методи управлінського обліку;
– з’ясувати роль управлінського обліку в системі управління підприємством, способи його організації;
– вивчити підходи до класифікації витрат, методи визначення їх поведінки для обґрунтування управлінських рішень;
– набути навичок щодо застосування методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і застосувати їх для прийняття управлінських рішень;
– визначити аналітичні можливості управлінського обліку на основі вивчення методики аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства;
– з’ясувати можливості застосування релевантної облікової інформації для обґрунтування типових управлінських рішень;
– напрацювати здатність завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;
– розкрити суть контрольної функції управлінського обліку на основі вивчення організації і методики обліку за центрами відповідальності, бюджетування діяльності підприємств;
– обґрунтувати доцільність та оцінити ефективність додаткових витрат на організацію управлінського обліку.