“Устаткування для підприємств торгівлі і митного контролю” (спец.076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Сеник Л. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Дисципліна формує необхідні знання, пов’язані із призначенням, вибором, розміщенням, експлуатацією, технічним обслуговуванням обладнання для підприємств торгівлі та митниць, а також формування у студентів системи знань, які необхідні для впровадження нової техніки, комплексної механізації технологічних процесів.

Рекомендована література

Основна література

  1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. (із змінами)
  2. Григор’єв Ю.М. Технічні засоби митного контролю. Опорний конспект лекцій для студентів товарознавчого факультету спеціальності  050302 Товарознавство та експертиза в митній справі. – К. КНТЕУ, 2002. – 84 с.
  3. Мазаракі А.А. Торговельне обладнання: підручник. Київ: КНТЕУ, 2018. С 320.
  4. Новак С.О. Робота на електронних контрольно-касових апаратах різних типів: навч. посібник / За ред. Л.Л. Кришемінської. Київ: Вікторія. 2013. С. 160.
  5. Дейниченко Г.В., Горєлков Д.В., Червоний В.М. Обладнання підприємств торгівлі: опорн. консп. лекцій / Г.В. Дейниченко, Д.В. Горєлков, В.М.Червоний. Харків: ХДУХТ, 2012. – 75 с.
  6. Дубініна А.А. Митна справа : підручник / А. А.Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – К. : Професіонал, 2010. – 320 с.
  7. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного контролю: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

Додаткова література

8. Каталог обладнання для підприємств харчування і торгівлі. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:www. assari. com. ua/catalog, html

9. Каталог продукції  AXIS. [Електронний ресурс] – Режим доступу https://vagi-axis.ua/uk/category

Матеріали

Комп’ютерна техніка, проектор; роздатковий матеріал; навчально-методичні рекомендації

Силабус:

Завантажити силабус