Веб-програмування (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ЕКМ-21с, ЕКі-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є вивчення засобів програмування Веб-застосувань, зокрема, технологій HTML, CSS та мов програмування JavaScript і PHP.

Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку сервісів Інтернет, формування науково обґрунтованих поглядів на сучасні технології розроблення та аналізу сайтів, вироблення практичних навичок з побудови динамічних Web-сторінок.

Предметом дисципліни є розроблення та підтримка сайтів із використанням Веб-застосувань.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • поняття динамічних та статичних веб-сторінок;
 • типи даних, які використовуються в JavaScript та Java;
 • принципи побудови функцій JavaScript та Java;
 • можливості застосування бібліотек JavaScript у процесі розроблення веб-сайтів;
 • базову англомовну термінологію у сфері інформаційних технологій та інформаційно-аналітичної діяльності.
 • вміти:
 • володіти основами веб-дизайну;
 • володіти основами програмування та мовами різних рівнів;
 • розробляти динамічні сайти з використанням конструкцій HTML, CSS та PHP;
 • будувати Web-документи згідно зі стандартами XML;
 • діяти на основі етичних міркувань (мотивів) з дотриманням міжнародних стандартів і законів України у сфері інформаційно-аналітичної діяльності та моральних кодексів користувачів комп’ютерів.