Вступ до фаху (підготовка бакалаврів за ОП «Економічна аналітика та бізнес-статистика»)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Гринькевич О. С.ЕКт-11с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКт-11спрофесор Гринькевич О. С.

Опис курсу

Мета курсу: формування у студентів базових знань і навиків збору, обробки та аналізу даних про економічні явищі і процеси для виявлення закономірностей розвитку економічних систем різного рівня.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус