Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (ЕКРм)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Шегинський І. М.ЕКРМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКРМ-61сдоцент Шегинський І. М.

Опис курсу

Дисципліна «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є професійно орієнтованою дисципліною, спрямованою на вивчення міжнародних аспектів діяльності підприємства, механізмів її регулювання, способів виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритмів ведення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями. Наукове розуміння управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є базовим компонентом формування професійних знань студентів економічних спеціальностей.

Головна мета навчальної дисципліни полягає у дослідженні системи функціонування економічних суб’єктів у сфері зовнішньоекономічних відносин, вивченні законів і закономірностей, що регулюють здійснення підприємствами експортно-імпортних операцій.

Студенти вивчають нормативно-правові засади функціонування підприємств на зовнішньому ринку, специфіку митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, методи нетарифного регулювання експортної та імпортної політики країни. Аналіз особливостей маркетингових досліджень на іноземних ринках, форм і методів зовнішньоекономічних зв’язків, дозволяють правильно оцінити кон’юнктуру світових ринків, виробити оптимальну стратегію виходу на зовнішній ринок. Дослідження форм співпраці з іноземними партнерами дозволяє зрозуміти як можна ефективно реалізувати економічний потенціал суб’єктів господарської діяльності через зовнішньоекономічні зв’язки.

Метою дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” є вивчення теоретичних основ здійснення суб’єктами господарювання зовнішньоекономічної діяльності, отримання теоретичних знань і практичних навиків з питань регулювання зовнішньоекономічних відносин та управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Студент повинен:

  • засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інструментарій, за допомогою якого впливають на зовнішньоекономічну діяльність підприємств і аналізують її;
  • розуміти особливості фінансового забезпечення експортно-імпортних угод, специфіку кредитно-розрахункових відносин у сфері зовнішньоекономіч­них зв’язків;
  • знати методику і вміти аналізувати діяльність підприємства, виявляти фактори, що впливають на ефективність функціонування суб’єкта ЗЕД, з метою розроблення стратегії виходу на зовнішній ринок.