Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки створена на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана-Франка у 2006 р. згідно з наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 4439 від 9 листопада 2006 р. шляхом поділу кафедри економічної теорії. Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки, проведення наукових досліджень ефективності функціонування відкритих господарських систем та їх взаємодії у межах світового господарства.

Кафедру очолює доктор економічний наук, професор, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Заслужений працівник освіти України Панчишин С.М.

На постійній основі на кафедрі працюють проф. Панчишин С.М., проф. Грабинська І.В., доц. Михайлишин Р. В., доц. Буняк В. Б., доц. Шегинський І. М, доц. Крупка І.М., доц. Михайляк Г. В., доц. Гнатишин М.А., доц. Косарчин М.В., доц. Сахарська-Матвєєва О. А., доц. Гнатюк Р.А.

Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата економічних наук та стаж науково-педагогічної роботи, викладають дисципліни загальноекономічної та фахової підготовки. Викладання низки дисциплін викладачі кафедри забезпечують англійською мовою. Усі дисципліни мають належне методичне забезпечення, яке постійно вдосконалюється.

Кафедра активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, бере участь у роботі наукових конференцій і семінарів, публікує результати своїх досліджень, залучає студентів до наукової роботи. Щорічно на міжнародних науково-практичних конференціях, які організовує економічний факультет, діє секція аналітичної економії та міжнародної економіки.

Сучасний період діяльності кафедри характеризується дослідженнями економіки України як відкритої господарської системи, співпраці України з міжнародними фінансово-економічними організаціями, дослідження стратегій економічного зростання країн Центрально-Східної Європи, дослідження розподілу та перерозподілу доходів у трансформаційних господарських системах. Кафедра  також розвиває такі наукові напрями досліджень:

 • Проблеми досягнення зовнішньої рівноваги у відкритій господарській системі України
 • Макроекономічні пропорції у відкритих господарських системах
 • Формування еволюційної парадигми економічної науки в Україні
 • Міжнародне переміщення факторів виробництва у відкритій господарській системі України.

Важливим напрямом наукової діяльності кафедри є формування і удосконалення української економічної термінології та переклад відомих у світі англомовних підручників з макро- і мікроекономіки, міжнародної економіки, банківництва, фінансів тощо.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових грантах і програмах. Кафедра підтримує зв`язки з вітчизняними, європейськими та американськими університетами.

Колектив кафедри приділяє постійну увагу науковій роботі студентів факультету, які працюють над написанням та публікацією наукових статей та беруть участь у численних вітчизняних та закордонних конференціях.

Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні студентських та учнівських олімпіад з економіки, конкурсів наукових робіт у Малій академії наук та здійснюють керівництво науковими роботами старшокласників.

На кафедрі добре поставлена виховна робота, студенти залучаються до громадського життя факультету і університету.

Співробітники

завідувачПАНЧИШИН Степан Михайловичзавідувач
професорГРАБИНСЬКА Ірина Володимирівнапрофесор
доцентБУНЯК Василь Богдановичдоцент
доцентГНАТИШИН Марія Андріївнадоцент
доцентГНАТЮК Ростислав Андрійовичдоцент
доцентКОСАРЧИН Марія Володимирівнадоцент
доцентКРУПКА Ігор Михайловичдоцент
доцент (сумісник)МИХАЙЛИШИН Ростислав Васильовичдоцент (сумісник)
доцентМИХАЙЛЯК Галина Володимирівнадоцент
доцентСАХАРСЬКА-МАТВЄЄВА Ольга Анатоліївнадоцент
доцентШЕГИНСЬКИЙ Ігор Михайловичдоцент
лаборант, асистент (сумісник)ФУКАНЧИК Галина Мирославівналаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

МІКРОЕКОНОМІКА. Методичні поради та плани практичних занять для студ. економ. ф-ту.

Методичні рекомендації для написання магістерської роботи

МАКРОЕКОНОМІКА. Метод. поради та плани пр. зан. для студ. осв. прогр. “Міжнародна економіка”

АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА. Плани пр. зан. для студ. юр. ф-ту з поглибл. вивч. англ. мови

АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА. Плани пр. зан. для студ. юр. ф-ту

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ. Плани пр. зан. для студ. економ. ф-ту

МАКРОЕКОНОМІКА. Метод. поради та плани пр. зан. для студ. осв. прогр. «Міжнародна економіка»

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА. Метод. поради та плани пр. зан. для студ. економ. ф-ту.

Дослідження

 

Студенти ОП «Міжнародна економіка» отримали сертифікати CFI

22.06.2022 | 01:43

Магістерська освітня програма «Міжнародна економіка» передбачає вивчення низки фахових предметів, які дають нам можливості оволодіти навичками та компетентностями, необхідними у практичній, професійній діяльності. Так, вивчення предметів  «Аналіз міжнародної фінансової звітності» (проф.  І. Грабинська) та «Міжнародний фінансовий менеджмент» (доц. В. Буняк) у весняному семестрі 2021-2022 н. р. створило для нас додаткові умови для використання ресурсів і можливостей отримання неформальної освіти задля поглиблення знань у сфері корпоративних фінансів. Зокрема, під час вивчення цих дисциплін ми навчалися аналізувати та використовувати інформацію, що...

Читати »

На економічному факультеті відбулася гостьова онлайн-лекція директора науково-дослідного Інституту економіки розвитку МОН і НАН України професора Леоніда Мельника за темою «Відповідь ЄС на виклики Industries 3.0, 4.0, 5.0 та практика України»

16.05.2022 | 16:08

12 травня 2022 року на економічному факультеті відбулася гостьова онлайн-лекція відомого українського вченого, директора  науково-дослідного Інституту економіки розвитку МОН і НАН України, завідувача кафедри ЄС Жана Моне у Сумському державному університеті, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Леоніда Мельника за темою «Відповідь ЄС на виклики Industries 3.0, 4.0, 5.0 та практика України» (Basics of the EU readiness to meet the challenges of Industries 3.0, 4.0, 5.0). Ця подія започаткувала тематичний цикл занять для викладачів і студентів...

Читати »

Онлайн-лекція директора НДІ Економіки розвитку МОН і НАН України проф. Л. Мельника для викладачів і студентів Львівського університету на тему “Досвід ЄС в реалізації Industries 3.0, 4.0, 5.0 і практика України”

11.05.2022 | 14:42

ОГОЛОШЕННЯ
12 травня 2022 р. о 10 год. відбудеться гостьова лекція для викладачів і студентів за темою “Досвід ЄС в реалізації Industries 3.0, 4.0, 5.0 і практика України”
Лектор – відомий український вчений, директор НДІ Економіки розвитку МОН і НАН України, завідувач кафедри ЄС Жана Моне у Сумському державному університеті доктор економічних наук, професор Леонід Мельник.
Лекція відбудеться на платформі Zoom за посиланням (за покликанням ): https://zoom.us/j/91908070043?pwd=RFJjN0xpV1hudFNPdUxPOEpENGd2QT09 Запрошуються усі охочі.
Кафедра аналітичної економії
та міжнародної економіки

Читати »

University Trading Challenge – нові можливості для студентів

05.11.2021 | 18:06

Цьогоріч студенти четвертого курсу освітньої програми «Міжнародна економіка» уже втретє взяли участь у щорічних міжнародних змаганнях, організованих Чиказькою біржею «2021 University Trading Challenge», у якому також брали участь 386 студентських команд зі 167 університетів 24 країн світу. Загалом у змаганнях брали участь 1549 студентів.

https://www.cmegroup.com/events/university-trading-challenge/2021-trading-challenge.html
 
Участь у такому челенжі є доброю нагодою для студентів випробувати на практиці набуті теоретичні знання і навички в університетській аудиторії, під час торгівлі різноманітними біржовими продуктами CME Group для різних класів активів, проведення фундаментального та технічного аналізу...

Читати »