Кафедра банківського і страхового бізнесу

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Вступ 2020 – інформація для вступників

Кафедра банківського і страхового бізнесу створена на підставі рішення Вченої ради університету у червні 2000 року. 29 грудня 2000 року в актовій залі економічного факультету урочисто була проведена презентація кафедри. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович.
Набір студентів на перший курс спеціальності “Банківська справа” проводився з 2000 до 2006 року. За кількістю прийому студентів протягом цього періоду спеціальність демонструвала позитивну динаміку. У 2000 році прийнято на перший курс 34 студенти, а у 2005 році – 70. З 2011 р. проводиться набір студентів на спеціальність “Банківська справа” для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістра” та “спеціаліста” денної та заочної форм навчання. Кожного року студенти спеціальності “Банківська справа” беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і виборюють рейтингові місця.
Протягом своєї діяльності кафедра проводить активну наукову та навчально-методичну роботу. На кафедрі діє науково-методичний семінар “Фінансова бесіда+”. З 2002 року видається друком науковий вісник “Фінансовий бізнес”. Кафедра забезпечує наукове керівництво аспірантами і здобувачами.
Серед наукових праць опубліковано більше 30 монографій і науково-публіцистичних видань. Зокрема, монографії: “Приватне інвестування в економіці України (на прикладі малих підприємств)” (2002), “Малий і середній бізнес у зовнішній торгівлі України: основи, механізми та перспективи” (2002), “Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку” (2002), “Економіка України в ХХІ столітті: ретроспектива та перспектива” (2002), “Великий бізнес в Україні: основи, механізми, перспективи” (2003), “Управління економічною безпекою підприємництва” (2004), “Державна підтримка малих і середніх підприємств та їх ефективність” (2004), “Банківський капітал: історія, теорія, досвід” (2004), “Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю” (2007), “Державні банки в економічній системі України” (2009), “Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі” (2009), “Податкове регулювання банківської діяльності” (2010), “Державне регулювання банківської системи України” (2010), “Грошові системи на українських землях: історія і теорія” (2011), “Страхове підприємництво в господарській системі України” (2011), “Іноземне банківництво в Україні” (2011), “Ринок банківських металів” (2011), “Фінансова стабільність банків в Україні: організаційно-управлінські аспекти” (2011).
Працівниками кафедри за 10 років видано більше 300 наукових статей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У доробку кафедри 4 підручники, серед яких “Історія грошей і банківництва” (2004), “Історія страхування” (2005), “Гроші та кредит“ (2011), а також більше 20 навчальних посібників, зокрема, “Економічна безпека в Україні: держава, фірми, особи” (2000), “Інвестологія – наука про інвестування” (2001), “Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи” (2001), “Інтернет-економіка: бізнес, фінанси, безпека” (2002), “Економічна безпека України: внутрішні і зовнішні чинники” (2002), “Історія економічних вчень: тести і вправи” (2002), “Бізнес-план підприємства: погляд банкіра” (2002), “Інституційна інвестологія” (2004), “Основи теорії економічної конкуренції” (2007), “Облік і аудит у банку” (2007), “Грошово-банківські системи зарубіжних країн” (2007), “Основи методології економічних досліджень” (2007), “Історія економічних вчень” (2007), “Банківське кредитування” (2008), “Страхові послуги” (2008), “Банківські операції” (2010) та інші. Усі дисципліни, що читають викладачі кафедри, забезпечені планами семінарських занять і методичними рекомендаціями до їх вивчення.
Крім цього, силами кафедри підготована ціла низка художньо-публіцистичних видань: “Еліта економічної науки міста Лева: 2001” (2001), “Мої вчителі” (2003), “Цвіт стиглого коріння” (2004), “Грані економічної свободи…” (2005), “Майдан нашої долі” (2005), “Еліта економічної науки міста Лева” (2007), “Кафедра БСБ: перші 10 років…“ (2011) та інші.
Вагоме місце у діяльності кафедри посідає виховна робота. Усі студенти спеціальності “Банківська справа” залучаються до святкування Дня Кафедри, яке проводиться щорічно 27 грудня. Кожного року кафедра видає свої рекламно-інформаційні видання, до написання яких залучає студентів усіх курсів. Зокрема: “Perpetuum mobile або дещо про кафедру банківського і страхового бізнесу” (2002), “Мелодії розуму і серця” (2003), “Рухатись, зростати, здобувати…” (2004), “Non-stop, кафедро, або «я в шоці»” (2005), “Кафедро, Ти ніби зоряна система” (2006), “Сьоме небо кафедри: що далі?” (2007), “Banker – Банкір…” (2008), “Попади у «дев’ятку» або роздуми про земну любов і безсмертя душі” (2009), “Вибір” (2010).
За ініціативою кафедри створено дві громадські організації: “Асоціація вчених “Економічна еліта Львова” та “Молода економічна еліта Львова”.
У 2005 році створено філію кафедри банківського і страхового бізнесу в АТ “Кредит Банк (Україна)” (нині – ПАТ “Кредобанк”).
Кафедра підтримує тісні зв’язки з Українським вільним університетом (місто Мюнхен, Німеччина), Баварським університетом (місто Мюнхен, Німеччина), Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Львівським центром науково-технічної та економічної інформації, банками та страховими компаніями Львівщини.

Співробітники

завідувачРЕВЕРЧУК Сергій Корнійовичзавідувач
професорВЛАДИЧИН Уляна Володимирівнапрофесор
професорЛОБОЗИНСЬКА Софія Миколаївнапрофесор
професорСКОМОРОВИЧ Ірина Георгіївнапрофесор
професорЯВОРСЬКА Тетяна Василівнапрофесор
доцентВОЙТОВИЧ Людмила Мирославівнадоцент
доцентІРШАК Олеся Степанівнадоцент
доцентКОВАЛЮК Андрій Олексійовичдоцент
доцентФАЛЮТА Андрій Володимировичдоцент
асистентЦИБУЛЬСЬКА Наталія Богданівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладПривітання з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з економічної аналітики і статистики

23.04.2021 | 11:12

Вітаємо доцента кафедри статистики Львівського університету Оксану Марець і студентку 3 курсу ОП «Економічна аналітика і бізнес-статистика» Руслану Гаєвську з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з економічної аналітики і статистики.
Наукова робота «Бізнес-метрики в маркетинговій аналітиці підприємств» нагороджена дипломом III ступеня, а також відзначена номінацією «За креативний підхід у підготовці наукової роботи».
Підсумкова науково-практична онлайн конференція Конкурсу відбулася на базі кафедри статистики та демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка 22 квітня 2021 року.
     

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Шевчук Віри Романівни “Збалансована система показників як інструмент розробки, підтримки та моніторингу конкурентної стратегії підприємства”

22.04.2021 | 15:29

Оголошення!
26 квітня 2021 року об 11.50 відбудеться відкрита лекція к.е.н., доцента кафедри обліку і аудиту економічного факультету Шевчук Віри Романівни з дисципліни «Збалансована система показників в управлінському обліку» на тему: «Збалансована система показників як інструмент розробки, підтримки та моніторингу конкурентної стратегії підприємства».
Лекція буде проводитися дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aad88385efd9b4c2480b1fe8ebd739b9f%40thread.tacv2/1613222564097?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22488b1b05-5587-42d9-8eb1-b65093a06de3%22%7d

Читати »

27 квітня заплановано міжнародний науковий семінар в рамках міжнародної співпраці кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка та Варшавським університетом імені кардинала Вишинського

21.04.2021 | 17:50

В рамках міжнародної співпраці кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка та Варшавським університетом імені кардинала Вишинського, 27 квітня о 12.30 (за українським часом) планується міжнародний науковий семінар на тему «Соціальна політика в період пандемії – вибрані контексти» за участю викладачів кафедри та студентів спеціальності «Економічна аналітика та бізнес-статистика».

Читати »

На економічному факультеті університету підготовлено першого доктора філософії

21.04.2021 | 15:52

26 січня 2021 року на економічному факультеті Університету відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”. Першим науковцеві, якому одноголосним рішенням спеціалізованої вченої ради було присуджено ступінь доктора філософії став випускник аспірантури кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Овчар Орест Андрійович. Під науковим керівництвом професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, доктора економічних наук Демчишака Назара Богдановича Орест Овчар успішно підготував дисертацію “Формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання у відкритій економіці України”. 19 квітня...

Читати »

Економічний факультет Львівського університету посів почесне 4 місце в Україні у рейтингу Forbes за напрямом «Економіка»

18.04.2021 | 23:08

У своєму квітневому номері за 2021 рік авторитетний журнал Forbes опублікував список 100 найкращих факультетів України. До нього увійшли по 10 найкращих факультетів у кожному з 10 популярних напрямів.
Приємно відзначити, що почесне 4 місце у цьому рейтингу за напрямом «Економіка» посів економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
Зауважимо, що загальна оцінка в рейтингу була сформована на підставі чотирьох складових – середнього балу зовнішнього незалежного оцінювання, рейтингу закладу вищої освіти, рівня розвитку інфраструктури та експертної оцінки факультету.

Читати »