Кафедра банківського і страхового бізнесу

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Вступ 2021

Кафедра банківського і страхового бізнесу створена на підставі рішення Вченої ради університету у червні 2000 року.

29 грудня 2000 року в актовій залі економічного факультету урочисто була проведена презентація кафедри.

Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович.

З 2011 р. проводиться набір студентів на спеціальність “Банківська справа” для отримання освітнього ступеня “магістра” денної та заочної форм навчання.

Протягом своєї діяльності кафедра проводить активну наукову та навчально-методичну роботу. Кафедра забезпечує наукове керівництво аспірантами і здобувачами. Серед наукових праць опубліковано більше 30 монографій і науково-публіцистичних видань. Працівниками кафедри за 10 років видано більше 300 наукових статей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У доробку кафедри 7 підручників. Усі дисципліни, що читають викладачі кафедри, забезпечені силабусами, робочими програмами, планами семінарських занять і методичними рекомендаціями до їх вивчення.

Крім цього, силами кафедри підготована ціла низка художньо-публіцистичних видань: “Еліта економічної науки міста Лева: 2001” (2001), “Мої вчителі” (2003), “Цвіт стиглого коріння” (2004), “Грані економічної свободи…” (2005), “Еліта економічної науки міста Лева” (2007) та інші.

Вагоме місце у діяльності кафедри посідає виховна робота. Усі студенти спеціальності “Банківська справа” залучаються до святкування Дня Кафедри, яке проводиться щорічно 27 грудня. Кожного року кафедра видає свої рекламно-інформаційні видання, до написання яких залучає студентів усіх курсів.

За ініціативою кафедри створено дві громадські організації: “Асоціація вчених “Економічна еліта Львова” та “Молода економічна еліта Львова”.

Cтворено філію кафедри банківського і страхового бізнесу в ПАТ “Кредобанк”. Налагоджено співпрацю з АТ АКБ “Львів”.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Українським вільним університетом (місто Мюнхен, Німеччина), Лодзьким університетом (м. Лодзь, Польща), Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (м. Вюрцбург, Німеччина), Вебстер Університетом (США), банками та страховими компаніями Львівщини.

 

Співробітники

завідувачРЕВЕРЧУК Сергій Корнійовичзавідувач
професорВЛАДИЧИН Уляна Володимирівнапрофесор
професорЛОБОЗИНСЬКА Софія Миколаївнапрофесор
професорСКОМОРОВИЧ Ірина Георгіївнапрофесор
професорЯВОРСЬКА Тетяна Василівнапрофесор
доцентВОЙТОВИЧ Людмила Мирославівнадоцент
доцентІРШАК Олеся Степанівнадоцент
доцентКОВАЛЮК Андрій Олексійовичдоцент
доцентФАЛЮТА Андрій Володимировичдоцент
асистентЦИБУЛЬСЬКА Наталія Богданівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладРезультати фахових вступних випробувань для вступу в МАГІСТРАТУРУ економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка (IІ зміна, до проведення апеляції)

27.07.2021 | 14:43

Результати фахових вступних випробувань для вступу в МАГІСТРАТУРУ на економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка (до проведення апеляції), які відбулись 26.07.2021 р.:
ІІ зміна (14:00 год)
[Облік і аудит; Фінанси і кредит; Маркетинг; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Консолідована інформація]

Читати »

Результати фахових вступних випробувань для вступу в МАГІСТРАТУРУ економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка (I зміна, до проведення апеляції)

26.07.2021 | 21:21

Результати фахових вступних випробувань для вступу в МАГІСТРАТУРУ на економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка (до проведення апеляції), які відбулись 26.07.2021 р.:
І зміна (10:00 год)
[Менеджмент, Економічна кібернетика, Міжнародна економіка, Бізнес-статистика і аналітика, Бізнес-економіка]

Читати »

Результати фахових вступних випробувань на БАКАЛАВРАТ економічного факультету на основі диплому молодшого спеціаліста (до проведення апеляції)

26.07.2021 | 18:53

Результати фахових вступних випробувань для вступу на БАКАЛАВРАТ економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка з дипломом МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (до проведення апеляції), які відбулись 25.07.2021 р.

Читати »

Опубліковано проєкт стипендіального рейтингу студентів за ІІ семестр 2020-2021 н. р.

05.07.2021 | 14:09

До уваги студентів бюджетної форми навчання!
На сайті студентського відділу Львівського національного університету імені Івана Франка опубліковано проєкт стипендіального рейтингу за ІІ семестр 2020-2021 н. р. (з врахуванням затверджених Вченою радою Університету лімітів стипендіатів).
Цей рейтинг можна переглянути за посиланням https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/PROYEKT-REYTYNHU.pdf.

Читати »

Про графік складання академзаборгованості за формою К для студентів І, ІІ, ІІІ,V курсів економічного факультету

01.07.2021 | 01:37

До уваги студентів 1, 2, 3 курсів бакалаврату та 1 курсу магістратури економічного факультету денної форми навчання!
Розклад складання академзаборгованості за формою К у ІІ семестрі 2020-2021 н. р. розміщено на сайті економічного факультету у рубриці СТУДЕНТУ\Денної форми навчання\Складання академ. заборгованості .

Читати »