Кафедра банківського і страхового бізнесу

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Вступ 2021

Кафедра банківського і страхового бізнесу створена на підставі рішення Вченої ради університету у червні 2000 року.

29 грудня 2000 року в актовій залі економічного факультету урочисто була проведена презентація кафедри.

Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович.

З 2011 р. проводиться набір студентів на спеціальність “Банківська справа” для отримання освітнього ступеня “магістра” денної та заочної форм навчання.

Протягом своєї діяльності кафедра проводить активну наукову та навчально-методичну роботу. Кафедра забезпечує наукове керівництво аспірантами і здобувачами. Серед наукових праць опубліковано більше 30 монографій і науково-публіцистичних видань. Працівниками кафедри за 10 років видано більше 300 наукових статей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У доробку кафедри 7 підручників. Усі дисципліни, що читають викладачі кафедри, забезпечені силабусами, робочими програмами, планами семінарських занять і методичними рекомендаціями до їх вивчення.

Крім цього, силами кафедри підготована ціла низка художньо-публіцистичних видань: “Еліта економічної науки міста Лева: 2001” (2001), “Мої вчителі” (2003), “Цвіт стиглого коріння” (2004), “Грані економічної свободи…” (2005), “Еліта економічної науки міста Лева” (2007) та інші.

Вагоме місце у діяльності кафедри посідає виховна робота. Усі студенти спеціальності “Банківська справа” залучаються до святкування Дня Кафедри, яке проводиться щорічно 27 грудня. Кожного року кафедра видає свої рекламно-інформаційні видання, до написання яких залучає студентів усіх курсів.

За ініціативою кафедри створено дві громадські організації: “Асоціація вчених “Економічна еліта Львова” та “Молода економічна еліта Львова”.

Cтворено філію кафедри банківського і страхового бізнесу в ПАТ “Кредобанк”. Налагоджено співпрацю з АТ АКБ “Львів”.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Українським вільним університетом (місто Мюнхен, Німеччина), Лодзьким університетом (м. Лодзь, Польща), Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (м. Вюрцбург, Німеччина), Вебстер Університетом (США), банками та страховими компаніями Львівщини.

 

Співробітники

завідувачРЕВЕРЧУК Сергій Корнійовичзавідувач
професорВЛАДИЧИН Уляна Володимирівнапрофесор
професорЛОБОЗИНСЬКА Софія Миколаївнапрофесор
професорСКОМОРОВИЧ Ірина Георгіївнапрофесор
професорЯВОРСЬКА Тетяна Василівнапрофесор
доцентВОЙТОВИЧ Людмила Мирославівнадоцент
доцентІРШАК Олеся Степанівнадоцент
доцентКОВАЛЮК Андрій Олексійовичдоцент
доцентФАЛЮТА Андрій Володимировичдоцент
асистентЦИБУЛЬСЬКА Наталія Богданівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладНаукові збірники економічного факультету Львівського університету – у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

17.01.2022 | 02:38

Нещодавно фахові наукові збірники економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка «Вісник Львівського університету. Серія економічна» та «Формування ринкової економіки в Україні» успішно пройшли процедуру оцінювання експертами та фахівцями міжнародної платформи Index Copernicus International (ICI). Відтепер усі статті цих двох видань, починаючи із 2020 р. включно, індексуються у престижній наукометричній базі ICI Journal Master List.
Ця подія є визнанням високої якості журналів та статей, опублікованих у них.
Дякуємо усім членам редколегій, авторам і рецензентам, які доклалися до розвитку наших видань. Сподіваємось на плідну...

Читати »

Про закупівлю обладнання у рамках реалізації Проєкту регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів»

15.01.2022 | 14:32

У рамках реалізації Проєкту регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (2021-2023 рр.) за рахунок коштів Проєкту і у співфінансуванні Львівського національного університету імені Івана Франка закуплено рідинний хроматограф з мас-спектрометричним детектором Shimadzu LC-2050C 3D

Це обладнання є передовим інструментом для аналітичного контролю в регламентуючих документах (фармакопеях та настановах з якості FDA, EMA та інших) провідних країн світу. Прилад згадується у протоколах контролю всіх ліків, харчової продукції, судовомедичних експертиз тощо, дає змогу визначити навіть слідові...

Читати »

Наукові читання до 90-річчя від дня народження проф. С.М.Злупка

14.01.2022 | 16:15

Кафедра економіки України запрошує науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, представників бізнесу, урядових та громадських структур до участі у НАУКОВИХ ЧИТАННЯХ
«Економічна україніка професора С.М. Злупка у світлі формування нової парадигми наукових досліджень»
(до 90-річчя від дня народження)
МОДЕРАТОР –
Гринів Лідія Святославівна – завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор
ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
7 лютого (понеділок) 2022 р., 14.00–16.00 у режимі Zoom – конференції.
Регламент виступу – до 10 хв.
До оголошення додаємо інформаційний лист Наукових...

Читати »

Про графік складання академзаборгованості за формою №2 у І семестрі 2021-2022 н. р. для студентів денної форми навчання економічного факультету

13.01.2022 | 19:45

До уваги студентів економічного факультету денної форми навчання!
Розклад складання академзаборгованості за формою №2 у І семестрі 2021-2022 н. р. розміщено на сайті економічного факультету у рубриці СТУДЕНТУ\Денної форми навчання\Складання академ. заборгованості .

Читати »

Вручення нагород студентам-переможцям ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

30.12.2021 | 20:25

29 грудня 2021 року відбулося останнє у цьому році засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка. Головував на засіданні Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник.
Розпочалося засідання із вручення нагород студентам-переможцям ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Вітаючи переможців, Ректор наголосив на високому рівні підготовки студентів Львівського університету та всебічній підтримці студентських ініціатив, яку надають кафедри. «Для нас великою приємністю є те, що наші студенти вже в такому молодому віці виявляють зрілість і відповідальність, а їхні наукові...

Читати »