Кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту

  • Про кафедру
  • Історія кафедри
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Історія створення кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка розпочинається з 1964 р. Саме тоді на економічному факультеті Університету було сформовано кафедру фінансів, бухгалтерського обліку і статистики.

Враховуючи тенденції розвитку та потреби у висококваліфікованих фахівцях з фінансів для економіки України, починаючи з 1991 р. кафедра започаткувала підготовку студентів за спеціальностю “Фінанси і кредит” денної та заочної форми навчання.

Для забезпечення навчально-методичного і наукового рівня підготовки фахівців на підставі ухвали Вченої ради університету від 30.06.1993 р. наказом Ректора № 846 від 14.07.1993 р. в університеті створена нова профілююча кафедра для спеціальності “Фінанси і кредит”.

Шляхом поділу базової кафедри фінансів, бухгалтерського обліку і статистики було створено дві кафедри: 1) обліку і аудиту та 2) фінансів, кредиту і статистики, від якої у 1998 році було відокремлено і відкрито самостійну кафедру статистики. 12 червня 2003 р. кафедра фінансів і кредиту перейменована у кафедру фінансів, грошового обігу і кредиту. У зв’язку з упорядкуванням назв спеціальностей Кабінетом Міністрів України з 1998 р. кафедра здійснює підготовку магістрів зі спеціальності «Фінанси і кредит» та з 2004 р. — «Оподаткування».

Сьогодні на кафедрі працюють 28 науково-педагогічних працівників: 6 професорів, 19 доцентів, старший викладач та 2 асистенти. Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес не лише на економічному факультеті, а також на географічному, механіко-математичному, природничому коледжі університету.

Станом на 1.01.2016 р. кафедра має докторанта і 35 аспірантів, що працюють над актуальними фінансово-економічними проблемами формування ринкових відносин в Україні в умовах глобалізації.

Із започаткуванням ліцензованої підготовки фахівців з фінансів та оподаткування зусилля науково-педагогічних працівників спрямовані на розроблення і публікацію науковоі та навчально-педагогічної літератури. За час функціонування кафедри, починаючи з 1993 року, колективом кафедри підготовлено і опубліковано з грифом МОН України підручники «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Страхування»; навчальні посібники «Фінанси в трансформаційній економіці України», «Страхування», «Податкова система», «Інвестування»; монографії «Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України», «Фінанси і підприємництво на межі тисячоліть», «Державне регулювання фондового ринку в Україні», «Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України» та ін.

З 1999 р. на кафедрі функціонує аспірантура, з 2005 р. — докторантура, а з 2009 р.- спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит. Голова ради — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Львівського національного університету імені І. Франка М.І. Крупка, вчений секретар — професор Демчишак Н.Б.

 

Співробітники

завідувачКРУПКА Михайло Івановичзавідувач
професорВАНЬКОВИЧ Данило Володимировичпрофесор
професорДЕМЧИШАК Назар Богдановичпрофесор
професорДРОПА Ярослав Богдановичпрофесор
професорЗАМАСЛО Ольга Теодорівнапрофесор
професорКОВАЛЕНКО Віктор Миколайовичпрофесор
професорКУЛЬЧИЦЬКИЙ Мирослав Івановичпрофесор
професорПІДХОМНИЙ Олег Михайловичпрофесор
професорПЛИСА Володимир Йосиповичпрофесор
доцентАНДРУЩАК Євгенія Михайлівнадоцент
доцентБАРИЛЮК Ірена Василівнадоцент
доцентБОДАКОВСЬКИЙ Володимир Юрійовичдоцент
доцентВИШИВАНА Богдана Михайлівнадоцент
доцентГНАТКІВСЬКИЙ Богдан Михайловичдоцент
доцентГРІН Ольга Володимирівнадоцент
доцентЖМУРКО Наталія Володимирівнадоцент
доцентКМІТЬ Віра Мирославівнадоцент
доцентМИКУЛЯК Олеся Володимирівнадоцент
доцентПАЙТРА Наталія Григорівнадоцент
доцентПЕТИК Марта Ігорівнадоцент
доцентПРИЙМАК Ірина Ігорівнадоцент
доцентРУБАХА Марія Володимирівнадоцент
доцентРУДИК Ольга Романівнадоцент
доцентТЕРЕШКО Олександра Михайлівнадоцент
доцентТЕСЛЯ Софія Миколаївнадоцент
доцентТКАЧИК Леся Петрівнадоцент
доцентЯСТРУБЕЦЬКА Леся Сергіївнадоцент
старший викладачМРОЧКО Мирослава Сергіївнастарший викладач
асистентВОВК Володимир Романовичасистент
асистентПАСЛАВСЬКА Роксолана Юріївнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладВідкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Попівняк Юлії Михайлівни «Застосування цифрових технологій для ведення бухгалтерського обліку, складання й подання звітності»

28.09.2020 | 18:50

ОГОЛОШЕННЯ!
05 жовтня 2020 року о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту, кандидата економічних наук ПОПІВНЯК ЮЛІЇ МИХАЙЛІВНИ на тему: «ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, СКЛАДАННЯ Й ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ» у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання доцента.
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0aac526bbd364f459ca53e0864137144%40thread.tacv2/1601301716616?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22298bee7b-a1b8-4be1-90cc-c8ca77bdbdcc%22%7d

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри економіки України Ходика Дмитра Ігоровича “Стратегічне та програмно-цільове забезпечення розвитку європейських макрорегіонів”

25.09.2020 | 15:11

2 жовтня 2020 року о 18 год 10 хв відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економіки України, кандидата економічних наук ХОДИКА ДМИТРА ІГОРОВИЧА на тему “СТРАТЕГІЧНЕ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МАКРОРЕГІОНІВ” у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання доцента.
Лекція буде проводитися дистанційно на платформі Zoom та буде доступною за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/71916522699?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
(Meeting ID: 719 1652 2699 ; Passcode: 1)

Читати »

Розклад занять для студентів 2 курсу бакалаврату економічного факультету ЗАОЧНОЇ форми навчання на 1 семестр 2020-2021 н. р. (зимова сесія)

24.09.2020 | 17:58

До уваги студентів 2 курсу освітнього ступеня «бакалавр» економічного факультету заочної форми навчання!
Електронну версію розкладу занять на 1 семестр 2020-2021 н. р. (зимова сесія) можна переглянути на сайті факультету у рубриці СТУДЕНТУ\Заочної форми навчання або безпосередньо за цим посиланням.

Читати »

Відкрита лекція професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Ваньковича Данила Володимировича “Теоретико-методологічні основи стратегічного управління фінансами”

24.09.2020 | 15:51

ОГОЛОШЕННЯ!
30 вересня 2020 року о 18 год 10 хв відбудеться відкрита лекція професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, доктора економічних наук ВАНЬКОВИЧА ДАНИЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА на тему: “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ” у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання професора.
Лекція буде проводитися дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMyNWI1NmQtYmIwOC00MzQ0LTk2NDktMzZiOTU5NzA4MWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%220d406090-0859-484e-aafa-310a11c2b173%22%7d

Читати »

Зустріч першокурсників ОП “Економічна аналітика і бізнес-статистика” з начальником відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом ЛНУ імені Івана Франка

24.09.2020 | 14:18

23 вересня 2020 року відбулася зустріч студентів освітньої програми «Економічна аналітика та бізнес-статистика» з начальником відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом ЛНУ імені Івана Франка – Іриною Сновидович. У рамках курсу «Вступ до фаху» Ірина Григорівна ознайомила студентів з можливостями для професійного розвитку та громадської активності за підтримки роботодавців-партнерів Львівського університету.

Читати »