Дмитрук Вікторія Орестівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Курси

Публікації

Дмитрук В. О.  Кредитування реального сектору економіки регіону: стан, проблеми, перспективи. / І. Пасінович , В. Дмитрук //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр.- 2019. -Вип. 3(137).- С. 42-49. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2019.03.049_u.php. (Google Scholar, Index Copernicus) Дмитрук В. Основи розвитку малого бізнесу в Україні/ Ю. Максимець, А. Ілечко, В. Дмитрук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2019. – Вип. 57. Дмитрук В. Підходи до суті, взаємозв”язку категорій “інтелектуальний капітал” та “інтелектуальний потенціал” / В. Дмитрук // Електоронний журнал “Ефективна економіка” – 2020. – №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=767 (Google Scholar, Index Copernicus). Дмитрук В. О.Сутність категорії “капітал підприємства” відповідно до сучасних досліджень в цій сфері /В. Дмитрук ., Ю. Максимець //Ефективна економіка. 2020. № 5. (Google Scholar, Index Copernicus) DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.99 Дмитрук В.О. Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації / В. Дмитрук, Б. Косович //Економіка та держава. 2020. № 5. С. 88–92. (Google Scholar, Index Copernicus)
DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.88

Біографія

в

 

Розклад