Харко Володимир Юрійович

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Проблематика управління соціально-економічною сферою, публічного адміністрування та місцевого самоврядування.

Курси

Публікації

  1. Харко В. Сутність виробничої стратегії підприємства як основи проектування операційної стратегії / В. Харко, В. Музика // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 26. – Частина 2. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2012. – С. 359-363;
  2. Харко В. Управління діяльністю організації на міжнародному ринку послуг / В. Харко, П. Строгуш // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 28. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 168-172;
  3. Харко В. Ю. Проблеми та перспективи українських міжнародних автомобільних перевезень / В. Ю. Харко, І. В. Костюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Випуск ІІ (42). – Ч.2; Т.1. – С. 498-506;
  4. Харко В. Ю. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів (напрям підготовки «Менеджмент») / В. Ю. Харко, Б. М. Максимів. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 112 с.;

5.         Харко В. Ю. Публічне адміністрування: питання і відповіді : Посібник для самостійної підготовки студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» / Харко В. Ю. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 80 с.

Розклад