Хоронжий Андрій Гнатович

Посада: професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: andriy.khoronzhyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Дослідження актуальних проблем вдосконалення і розвитку соціального і адміністративного управління, самоврядування та способу життя людини

Курси

Публікації

  1. Хоронжий А.Г., Михайлишин Р.В. Управління впровадженням передового досвіду на підприємстві. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 466-469.;
  2. Хоронжий А. Підходи до наукових досліджень у менеджменті. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 35. Ч. 2. С. 276-279.;
  3. Хоронжий А.Г., Кащук М.Я. Організація керування особистістю. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 36. С. 117-119.;
  4. Хоронжий А.Г. Самокерування розвитком особистості. Формування ринкової економіки в Україні. 2014. Вип. 33. Ч. 1. С. 18-20.;
  5. Психологія керівника : [навч. посібник] / А. Г. Хоронжий, І. О. Кулініч, Н. І. Жигайло. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. 256 с.;
  6. Хоронжий А. Г. Соціальне управління: навчальний посібник для вузів. Львів: Магнолія-2006, 2010 . 289 с.
  7. Хоронжий А. Г. Досвід організації наукових досліджень / А. Г. Хоронжий // Формування ринкової економіки в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Випуск 29. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – С. 117-119;
  8. Хоронжий А. Г. Організація наукових досліджень проблем ринкової економіки / А. Г. Хоронжий // Формування ринкової економіки в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Випуск 30. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – С. 289-291

Біографія

У 1962 році закінчив Донецький інститут радянської торгівлі. З 1966 року навчався в аспірантурі у Львівському державному університеті імені Івана Франка. У 1969 році закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію на тему: “Оборотні засоби промислових підприємств та їх ефективність”. Докторську дисертацію на тему: “Інтенсифікація процесу управління основною ланкою народного господарства (на прикладі ВО і НВО)” за спеціальністю 08.00.21 – Економіка, планування, організація управління промисловістю та їх галузями – захистив у 1989 році в Інституті економіки промисловості Академії наук УРСР. Наукову ступінь доктора економічних наук присуджено у 1990 році, а вчене звання професора кафедри соціології присвоєно у 1991 році.

Нагороди

Нагороджений знаком “Відмінник освіти України”.

Розклад