Кічурчак Маріанна Василівна

Посада: доцент кафедри економіки України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Курси

Біографія

У 1997 р. закінчила економічний факультет ЛДУ ім. Івана Франка. У 1998–2001 рр. – аспірант кафедри економіки України ЛНУ імені І.Франка. У березні 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток підприємництва у сфері мистецтва в умовах ринкової трансформації економіки України». У 2003–2004 рр. за наукові здобутки відзначена стипендією молодого вченого Львівської обласної державної адміністрації. У 2001–2002 рр. – асистент, а з 2003 р. і по даний час – доцент кафедри економіки України. У лютому 2018 р. захистила докторську дисертацію «Відтворення суспільних благ в економічній системі України».

Автор понад 130 наукових праць, серед них «Національна економіка» (Львів, 2008, 2009, у співавт.), «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009, у співавт.), «Економічна теорія» (Львів, 2015, у співавт.), «Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики» (Львів, 2016).

Співавтор Стандарту вищої освіти ЛНУ імені І. Франка для підготовки магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка».

Наукові інтереси: стан, проблеми та перспективи розвитку економіки України, підприємницька діяльність в економіці України, реформування відносин власності, суспільні блага та суспільні фінанси в економічній системі, економічний аналіз державних програм.

Розклад