Косарчин Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 2394063

Електронна пошта: mariya.kosarchyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Макроекономічні пропорції, похідні фінансові інструменти, міжнародні фінансові ринки

Курси

Публікації

1.Косарчин М.В. Макроекономічна оцінка рівня пропорційності монетарного сектора економіки України  / М.В.Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – Вип.49. – С.288-293.

2.Косарчин М.В. Макроекономічна оцінка платіжного балансу України у 2008-2011 рр. / М.В. Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 48. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.418-424.

3.Панчишин С.М. Макроекономічні пропорції в адміністративно-командній системі та перехід до ринкового механізму їх формування / С.М. Панчишин, М.В. Косарчин // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Спецвипуск 24. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.3-9.

4.Косарчин М.В. Золотий переріз у макроекономічних пропорціях / М.В. Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 44. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.790-795.

5.Косарчин М.В. Особливості переходу до тарґетування інфляції в окремих країнах Центрально-Східної Європи та Балтії / М.В. Косарчин // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 4. – С.85-88.

6. Косарчин М. Макроекономічна оцінка збалансованості зовнішнього сектора економіки України / Марія Косарчин // Приазовський економічний вісник. – 2019. – №2(13). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13

7. Косарчин М. Проблеми збалансованості сфери зайнятості в економіці України / Марія Косарчин// Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2019. – №4.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4905

8. Грабинська І. В. Про перспективи фінансіалізації ринку зернових в Україні / І. В. Грабинська, М. В. Косарчин, Р. А. Гнатюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2021. – вип.60. – С. 41-52. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/11347

9. Hrabynska I. Economic imperatives of financialization of agricultural commodity markets / Hrabynska I., Kosarchyn M., Dąbrowska A. // Agricultural and Resource Economics. – 2022. – Vol. 8, No. 3. – P. 5-25. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.01.

10. Hrabynska I. Factors in the Formation of Super-Cycles in World Commodity Markets / Hrabynska I., Kosarchyn M. // Economics of Development. – 2022. – Vol. 21, № 2. – P. 19-27. – https://doi.org/10.57111/econ.21(2).2022.19-27.

11. Kosarchyn M. Global financial cycle: Impact on Ukraine. / Kosarchyn M. // Development management. – 2023. – Vol. 22, No 4. P. 16-24. https://doi.org/10.57111/devt/4.2023.16

 

 

Біографія

Народилася у м. Львові. Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра здобула за напрямом підготовки “Економіка та підприємництво” (2004), магістра – “Економічна теорія” (2005). Із осені 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, із 2015 р.  – на посаді доцента цієї ж кафедри. Кандидат економічних наук (2014, “Макроекономічні пропорції в господарській системі України”). У 2016 р. пройшла стажування за міжнародною програмою академічної мобільності Erasmus + : KA1 (Університет імені Томаша Баті, м. Злін, Чехія).

Методичні матеріали

Методичні рекомендації до виробничої (переддипломної) практики 5 курс 2022

Методичні рекомендації виробнича практика (магістри) 2020

Робоча програма виробнича (переддипломна) практика 5 курс 2022

Робоча програма виробнича пракика магістри 2022

Мікроекономіка. Силабус. Спеціальність “Облік і оподаткування” Силабус Мікроекономіка_Облік_і_оподаткування_2023

Мікроекономіка. Навчальна програма. Спеціальність “Облік і оподаткування”  Робоча програма. Мікроекономіка_2023

Міжнародний фінансовий інжиніринг. Силабус (ОП “Міжнародна економіка”) Силабус Міжнародний фінансовий інжиніринг-ENG-2023

Міжнародний фінансовий інжиніринг. Навчальна програма (ОП “Міжнародна економіка) Робоча програма. МФІ_2023 (1)

Мікроекономіка. Методичні поради та плани практичних занять Mikroekonomika

Міжнародна політична економія. Силабус https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/sylabus_MPE-kopiia.pdf

Розклад