Косарчин Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 2394063

Електронна пошта: mariya.kosarchyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Макроекономічні пропорції, похідні фінансові інструменти, міжнародні фінансові ринки

Курси

Публікації

1.Косарчин М.В. Макроекономічна оцінка рівня пропорційності монетарного сектора економіки України  / М.В.Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – Вип.49. – С.288-293.

2.Косарчин М.В. Макроекономічна оцінка платіжного балансу України у 2008-2011 рр. / М.В. Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 48. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.418-424.

3.Панчишин С.М. Макроекономічні пропорції в адміністративно-командній системі та перехід до ринкового механізму їх формування / С.М. Панчишин, М.В. Косарчин // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Спецвипуск 24. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.3-9.

4.Косарчин М.В. Золотий переріз у макроекономічних пропорціях / М.В. Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 44. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.790-795.

5.Косарчин М.В. Особливості переходу до тарґетування інфляції в окремих країнах Центрально-Східної Європи та Балтії / М.В. Косарчин // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 4. – С.85-88.

Біографія

Народилася у м. Львові. Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра здобула за напрямом підготовки “Економіка та підприємництво” (2004), магістра – “Економічна теорія” (2005). Із осені 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, із 2015 р.  – на посаді доцента цієї ж кафедри. Кандидат економічних наук (2014, “Макроекономічні пропорції в господарській системі України”). У 2016 р. пройшла стажування за міжнародною програмою академічної мобільності Erasmus + : KA1 (Університет імені Томаша Баті, м. Злін, Чехія).

Розклад