Косарчин Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 2394063

Електронна пошта: mariya.kosarchyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Макроекономічні пропорції, похідні фінансові інструменти, міжнародні фінансові ринки

Курси

Публікації

1.Косарчин М.В. Макроекономічна оцінка рівня пропорційності монетарного сектора економіки України  / М.В.Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – Вип.49. – С.288-293.

2.Косарчин М.В. Макроекономічна оцінка платіжного балансу України у 2008-2011 рр. / М.В. Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 48. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.418-424.

3.Панчишин С.М. Макроекономічні пропорції в адміністративно-командній системі та перехід до ринкового механізму їх формування / С.М. Панчишин, М.В. Косарчин // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Спецвипуск 24. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.3-9.

4.Косарчин М.В. Золотий переріз у макроекономічних пропорціях / М.В. Косарчин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 44. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.790-795.

5.Косарчин М.В. Особливості переходу до тарґетування інфляції в окремих країнах Центрально-Східної Європи та Балтії / М.В. Косарчин // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 4. – С.85-88.

Біографія

Народилася у м. Львові. Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра здобула за напрямом підготовки “Економіка та підприємництво” (2004), магістра – “Економічна теорія” (2005). Із осені 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, із 2015 р.  – на посаді доцента цієї ж кафедри. Кандидат економічних наук (2014, “Макроекономічні пропорції в господарській системі України”). У 2016 р. пройшла стажування за міжнародною програмою академічної мобільності Erasmus + : KA1 (Університет імені Томаша Баті, м. Злін, Чехія).

Методичні матеріали

Методичні рекомендації до виробничої (переддипломної) практики 5 курс 2022

Методичні рекомендації виробнича практика (магістри) 2020

Робоча програма виробнича (переддипломна) практика 5 курс 2022

Робоча програма виробнича пракика магістри 2022

Мікроекономіка. Силабус (ОП “Облік і оподаткування) Силабус Мікроекономіка_Облік_і_оподаткування

Мікроекономіка. Навчальна програма (ОП “Облік і оподаткування) Робоча програма. Мікроекономіка. Облік і оподаткування

Міжнародний фінансовий інжиніринг. Силабус (ОП “Міжнародна економіка”) Силабус Міжнародний фінансовий інжиніринг

Міжнародний фінансовий інжиніринг. Навчальна програма (ОП “Міжнародна економіка) Робоча програма. МФІ

Мікроекономіка. Методичні поради та плани практичних занять Mikroekonomika

Розклад