Мрочко Мирослава Сергіївна

Наукові інтереси

Банківська система. Грошово-кредитна політика. Теорія грошей та кредиту.

Курси

Публікації

Автор більше 80 наукових праць, зокрема: „Удосконалення банківського законодавства – шлях до створення ефективної банківської системи України” (ж—л „Фінанси України”,1999,№6.), „Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет”(ж—л „Фінанси України”,2001,№9), „Банківський нагляд: форми і методи „ ( У кн. „Влада. Банки. Бізнес:політекономія взаємодії і розвитку.” 2002. – с. 61—74 ,

“Причини втрати та шляхи відновлення довіри до банківської системи України” (У збірнику наук. праць “Формування ринкової економіки в Україні”. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 19. – С. 379- 386.) у співавторстві з Тихан Ю. ,“Тенденції та проблеми монетизації економіки України” ( у науковому віснику НЛТУ . Вип. 25.3. – 2015.С.344-351 ДВНЗ Національний лісотехнічний університет МОН України.) у співавторстві з Ільїною К.О. та ін.

Співавтор  навчальних посібників та підручників, підготовлених колективом кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту з грифом МОН України, а саме:

  • Фінанси у трансформаційній економіці України. Навч. посібник / Затверджено Міністерством освіти і науки України/ За ред. д.е.н. проф. М.І. Крупки. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 614..
  • Гроші та кредит. Навч. посібник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 408 с.,
  • Гроші та кредит.Підручник / М. І. Крупка, М.С. Мрочко, Б. М. Вишивана та ін.;[за ред. д-ра економ. наук, проф. М.І. Крупки ]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 420 с
  • Банківська система. Навч. посібник / Рекомендовано МОН МС України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 510 с. (С. 36-53)
  • Банківська система. Підручник / [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с. .

Біографія

МРОЧКО Мирослава Сергіївна (02.07.1950, с. Перевали, Турійського району, Волинської області) – старший викладач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. Івана  Франка (1973). З 1973 працювала інженером, а з 1975 р. по 1982 р. – молодшим науковим співробітником Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР. По сумісництву старшим викладачем кафедри планування народного господарства ЛДУ ім. Ів. Франка. У 1982 р. перейшла на постійну роботу у Львівський державний університет ім. Ів. Франка. З 1992 року – старший викладач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. Досліджує проблеми діяльності фінансових посередників, зокрема банківських установ, проблеми становлення, розвитку та функціонування грошово-кредитної системи України та зарубіжних країн, особливості функціонування міжнародної валютно-кредитної системи.

Нагороди

Нагороджена почесною Грамотою Міністерства вищої освіти України (1998р.).

Розклад