Миронюк Ауріка Кузьмівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: aurika.myronyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • Фінансова аналітика
 • Актуарні розрахунки
 • Фінансові ринки
 • Ринок послуг телекомунікації
 • Демографія
 • Міждисциплінарність у вищій освіті

Курси

Публікації

Вибрані публікації

Науковий консультант видання: Бальцерович Лешек. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку. – Львів: Незалежний культурологічний журнал “Ї”, “Місіонер”, 2000, – 332 с. ISBN 966-537-110-Х.Універсальний словник-енциклопедія (2-ге вид.) / Укл. М. В. Попович (гол. ред.) та ін. Київ, Львів: Всеувіто-Атлас, 2001. 1575 с. ISBN 960-520-015-1.

Демографія марґінальних груп населення // Зб. наук. праць „Вісник Львівського університету. Серія економічна.”. Випуск 32. 2005 р. С. 311-318.

Статистика фінансів: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. Навч. посіб. Львів:Новий Світ-2000, 2010. – 324 с. (у співавторстві з Лутчин Н.П.)

Карби про скарби : Економіка крізь призму афоризму / [упоряд.]: А. Миронюк, В. Ткач. — Львів : УАД, 2009. — 80 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-322-150-2. — УДК 821.161.2-84

Особенности ІТ-проектов как объектов инвестирования/ Ганган С., Полюга Д.//Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor Doctoranzilor şi Studenţilor (15-17 noiembrie) – Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012. – V I, -516 р.

Науково – інформаційне забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень в оцінці демографічних наслідків забруднення територій/ Іванишин Ю.Я. // Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики : колективна монографія у 2-х т.; за заг. ред. Савчук Л.М. – Павлоград: АРТ Синтез-Т. –  2014. – Т.2. – 429 с. – С. 353-360. – ISBN 978-617-7232-00-0 (повне вид.); ISBN 978-966-97292-8-4 (том 2).

Буквар Івана Федоровича 1574 року: путівник / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Благод. фонд “Відродження іст.-культур. спадщини України ім. Б. Г. Возницького” ; [упоряд.: І. Жук, М. Литвин, А. Миронюк]. – Львів : БОНА, 2015. – 111, [4] с. : іл. – 1000 прим. – ISBN 978-966-02-75-68-3. – ISBN 978-966-2626-34-6

Міждисциплінарність у вищій освіті: приклад реалізації в освітніх програмах з економіки і права. Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження / С.О. Матковський, О. С. Гринькевич // «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження»: Зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 25-26 червня 2020 р.) / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2020. — 92 с.

Міждисциплінарна економічна освіта в університетах України: приклад реалізації у програмах з економіки і права. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроєкти/ Гринькевич О.С., Матковський С.О., Шандра Р.С.// Варшава:  Fundacia «Instutyt Artes Liberales», 2021.

 

Наукова біографія

ОСВІТА
2021 р. – міжнародне науково-професійне стажування: «GERMAN UKRAINIAN TECHNOLOGY TRANSFER INTERNSHIPS UNIVERSITY PROGRAM (GUTT.INUP)»
2021 р. – підвищення кваліфікації в рамках майстерні-воркшопу “START UP AND DRIVE YOUR BUSINESS MODEL” Dr. Alexander Herzner, Institute for Sustainability in Technology and Economy at Ostbayerische Technische Hochschule AmbergWeiden
2021 р. – підвищення кваліфікації: “Booster інноваційних проектів – 2021″ в рамках освітньої програми підвищення кваліфікації ” Підготовка пітч-презентації інноваційного проекту”, ДНУ “Київський академічний університет”
2021 р. – наукове стажування: «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experiences» IN THE CONTEXT OF Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities”/ EXTECH, Національний університет «Львівська політехніка».
2021 р. – підвищення кваліфікації в рамках навчального курсу TECH SUMMER FOR TEACHERS ІТ-компанії SoftServe
2020 р. – стажування і підвищення кваліфікації в рамках українсько-американської зимової школи «Successful women in business» за підтримки Посольства США в Україні. ГО «Зелена економіка» та Львівський державний університет імені Івана Франка.
2019 р. – наукове стажування у Вроцлавському університеті.
2018 р. – стажування і підвищення кваліфікації у Львівському національному аграрному університеті
2015 р. – підвищення кваліфікації в рамках курсів «Інформаційні технології в освіті» ІПО та ДП Львівського державного університету імені Івана Франка
2014 р. – наукове стажування у Вроцлавському університеті
2012 р. – стажування і підвищення кваліфікації в Інституті регіональних досліджень НАН України
2006 р. – стажування і підвищення кваліфікації в Інституті регіональних досліджень НАН України
2001 р. – стажування і підвищення кваліфікації у відділі фінансів та відділі статистичного аналізу Львівського обласного управління статистики
1998 р. – вчене звання доцента кафедри фінансів, кредиту і статистики Львівського державного університету імені Івана Франка.
1993 р. – наукове звання – кандидат економічних наук.
1993р. – захист кандидатської дисертації на тему «Економічна оцінка землі в регіоні та її використання», спеціальність 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством.
1991-1993 рр. – аспірантура Львівського державного університету імені Івана Франка
1984-1989 р. – вища освіта у Львівському державному університеті імені Івана Франка; диплом з відзнакою, кваліфікація: інженер-економіст.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1998-2022 рр. – доцент кафедри статистики Львівського державного університету імені Івана Франка.
1996-1998 рр. – на посаді доцента кафедри фінансів, кредиту і статистики Львівського державного університету імені Івана Франка.
1993-1996 рр. – асистент кафедри фінансів, кредиту і статистики Львівського державного університету імені Івана Франка.
1989-1990 рр. – викладач-стажист Львівського державного університету імені Івана Франка

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
вересень 2001 р. –лютий 2002 р. – керівник відділу першого Всеукраїнського перепису населення

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
2006-2022 рр. – волонтер Благодійного фонду імені Бориса Возницького

Нагороди

Нагороди

2017 р. Подяка Міністра оборони України за волонтерську допомогу ЗСУ.

2017 р. Подяка Військово-медичного клінічного центру Західного регіону за волонтерську діяльність для ЗСУ.

2015 р. Подяка Голови міської ради Львова за міжнародний проект присвячений першодрукареві Івану Федоровичу (Федорову).

2015 р. Подяка Голови Львівської обласної державної адміністрації за волонтерську діяльність.

2014 р. Подяка Заступника Міністра оборони України за волонтерську діяльність для ЗСУ.

2014 р. Подяка Міністра освіти і науки України за факсимільне перевидання першодруків: «Апостола» та «Буквара» Івана Федоровича (Федорова).

2006 р. Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю

Методичні матеріали

 1. Електронний курс «Статистика (для економічних спеціальностей)»(у співавторстві) у навчальній платформі MOODLE для студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 “Економіка”, спеціалізацій «Бізнес економіка» 051(Е), «Економічна кібернетика» 051(К), «Міжнародна економіка» 051(Р), «Економіка та правове регулювання в бізнесі 051(Ю); галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: «Облік і оподаткування» 071(О), «Фінанси банківська справа та страхування» 072(Ф), Менеджмент 073(М), «Маркетинг» 075(Н), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 076(П) денної форми навчання (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302)
 2. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з курсу „Статистика”«Методологічні та аналітичні засади статистики» (у співавторстві) для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302)
 3. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з курсу „Статистика”«Статистичне зведення та групування даних» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302)
 4. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з курсу „Статистика”«Аналіз рядів розподілу» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302)
 5. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з курсу „Статистика”«Організація вибіркових спостережень» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302)
 6. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з курсу „Статистика”«Ряди динаміки» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302)
 7. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з курсу „Статистика”«Кореляційно-регресійний аналіз даних» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302)
 8. Електронний курс «Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності»(у співавторстві) у навчальній платформі MOODLE для студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 “Економіка”, спеціалізації “Економічна аналітика та бізнес-статистика” і «Економіка та правове регулювання в бізнесі» денної форми навчання (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4222)
 9. Методичні матеріали з курсу «Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності»(у співавторстві) у навчальній платформі MOODLE для студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 “Економіка”, спеціалізації “Економічна аналітика та бізнес-статистика” і «Економіка та правове регулювання в бізнесі» денної форми навчання (Електронний курс: URL-адреса курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4222 )
 10. Програма і методичні рекомендації з виробничої практики для студентів бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій “Економічна аналітика та бізнес-статистика” та “Економіка та правове регулювання в бізнесі”/ Укладачі: С. О. Матковський, О. С. Гринькевич, А. К. Миронюк, І. В. Прокопович-Павлюк, С. Ф. Васьків, – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 29 с.

Розклад