Назаркевич Ігор Богданович

Посада: доцент кафедри економіки України

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Курси

Біографія

У 2003 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2003–2006 рр. – аспірант, у 2004–2009 рр. – асистент кафедри економіки України ЛНУ імені І.Франка. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні». З 2009 р. і по даний час працює на посаді доцента кафедри економіки України. У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки України. У 2011 р. переможець конкурсу за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених з науковим проектом на тему «Розвиток міжрегіональних інноваційних систем в контексті формування єдиного економічного простору України».

Автор понад 30 наукових праць, cпівавтор 4 колективних монографій: «Регіональні суспільні системи» (Львів, 2007), «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009), «Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону» (Львів, 2009), «Макроекономічне районування України: історичні витоки, сучасність та перспективи» (Львів, 2011).

Наукові інтереси: проблеми інноваційного розвитку та структурні зміни у національній економіці, державне та регіональне цільове програмування.

Розклад