Полюга Дарія Михайлівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: dariya.polyuha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційних та інвестиційних процесів в економіці. Історія статистики.

Курси

Публікації

  1. Полюга Д.М. Екорекреаційні кластери як складова підвищення ефективності управління лісовим господарством / Д.М. Полюга, В.О. Полюга // Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики : колективна монографія у 2-х т.; за заг. ред. Савчук Л.М. – Павлоград: АРТ Синтез-Т. –  2014. – Т.1. – 436 с. – С. 131-138. – ISBN 978-617-7232-00-0 (повне вид.); ISBN 978-966-97292-8-4 (том 1).
  2. Полюга Д.М., Полюга В.О. Проблеми інформаційного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій. /  Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. / Вип. 5 (109). [зб. наук. пр.] .- НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2014 – С. 181-187.
  3. Полюга Д.М., Полюга В.О. Проблеми інформаційного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій. /  Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. / Вип. 5 (109). [зб. наук. пр.] .- НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2014 – С. 181-187.
  4. Полюга Д., Полюга В., Беля Б. Проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Основний капітал регіону та ефективність його використання: [зб. наук. пр. ]. – НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2013. – Вип. 5 (103). – 236 с. – С. 117-126.
  5. D. Polyuha, V. Polyuha. Experience directions and opportunities for international cooperation in resolution of environmental problems of the western region of Ukraine/ Poland-Ukraine border regions development and cross-border cooperation. – Editors V. Kravtsiv, W. Wierzbiniec. – Jaroslaw-2013. – 182 s. – S. 75-82.
  6. Polyuha D., Polyuha V. Пути эффективного использования ГИС-технологий в лесопользовании. // Polyuha D., Polyuha V.// “Telecommunications, Electronics and Informatics” (5 ; 2015 ; Chişinău). Proceeding of the 5th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics”, may 20-23, 2015, Chișinău, Moldova / org. comm. : Andronic Serghei [et al.]. – Chisinau : Tehnica–UTM, 2015. – 516 p. –  Р.438-440; ISBN 978-9975-45-377-6.
  • Poliuga D. IMPACTUL PROCESELOR DE GLOBALIZARE ASUPRA PIEŢELOR NAŢIONALE DE TELECOMUNICAŢII // Gangan S., Mironiuc A., Poliuga D. // “Telecommunications, Electronics and Informatics” (5 ; 2015 ; Chişinău). Proceeding of the 5th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics”, may 20-23, 2015, Chișinău, Moldova / org. comm. : Andronic Serghei [et al.]. – Chisinau : Tehnica–UTM, 2015. – 516 p. – P.466-470; ISBN 978-9975-45-377-6.

Ганган Сильвия, Миронюк Аурика, Полюга Дария. Влияние мировых процессов интеграции и глобализации на национальные рынки телекоммуникаций// Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor Doctoranzilor şi Studenţilor (27-29 Octombrie) – Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014. – V I, S. 28-32

Біографія

2019 р. – наукове стажування – Uniwersytet Wrocławski ( Wrocław, Polska )

2015 р. – наукове стажування – Uniwersytet Wrocławski ( Wrocław, Polska )

З 2001 року – доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2000-2001 рр. – асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка.

1995-1998 рр. – навчалася у аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка.

1995 р. – закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „Інформаційні системи в менеджменті”; кваліфікація – інженер-економіст.

Розклад