Раделицький Юрій Орестович

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є фінансова децентралізація, місцеві бюджети, формування конкурентного ринку фінансових інвестицій в Україні, удосконалення економічного аналізу, протидія економічній злочинності, фінансова безпека України.

Курси

Публікації

1. Раделицький Ю.О. Фінансові інвестиції в інформаційному забезпеченні обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2005. – Спецвипуск 15 (ч.2). – С. 675-680.
2. Раделицький Ю.О. Фондовий ринок як об’єкт аналітичних досліджень // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2006. – Випуск 36. – С. 167-170.
3. Раделицький Ю.О. Фондова біржа як основний елемент фондового ринку // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2007. – Випуск 37 (ч.2). – С. 260-263.
4. Раделицький Ю.О. Застосування методу стандартизації показників в аналізі інвестиційної привабливості акцій підприємства // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2007. – Випуск 38. – С. 215-218.
5. Раделицький Ю.О. Сучасні інформаційні системи в аналізі фінансових інвестицій // Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника – 2008. Випуск 3. – Т.1. – С. 70-75.
6. Раделицький Ю.О. Державне регулювання ринку фінансових інвестицій: зарубіжний досвід і національні реалії // Наук. вісн. Нац. лісотехнічного ун-ту України: Зб. наук.-техн. праць. – Л: НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.13. – С. 242-248.
7. Раделицький Ю.О. Фондова біржа як чинник фінансування підприємництва в Україні // Збірник наукових праць.- Польша. Кєльце : Вища Школа Умєнносьчі імені С. Сташіца, 2008. – С. 155-161.
8. Раделицький Ю.О. Інформаційна інфраструктура ринку цінних паперів в Україні // Збірник наукових праць.- Польша. Кєльце : Вища Школа Умєнносьчі імені С. Сташіца, 2009. – С. 201-211.
14. Раделицький Ю.О. Фінансовий ринок як індикатор гнучкості фінансової системи країни: теоретичні аспекти // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Випуск 23 (ч.2). – С.263-269.
15. Раделицький Ю.О. Використання природного капіталу в Україні як індикатор екологічної збалансованості національної економіки // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Випуск 24 . – С.215-221.
16. Раделицький Ю.О. Оптимальність умов проведення ІРО як перспективний спосіб залучення іноземних інвестицій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – Випуск 6’2012 [32], C. 156-161.
17. Раделицький Ю.О. Сучасна економічна криза в контексті інерційності фінансового ринку // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» (економічні науки) – Хмельницьк; ХНУ. – 2012. – №5 (том 2). – С. 123-127.
18. Раделицький Ю.О. Депозитарна система як частина ринку фінансових інвестицій // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Випуск 26 (ч.2). – С.154-159.
19. Раделицький Ю.О. Аналіз реструктуризації державних підприємств // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2012. – Випуск 47. – С.431-437.
20. Раделицький Ю.О. Асиметрія інформації на ринку фінансових послуг // Наук. вісн. Нац. лісотехнічного ун-ту України: Зб. наук.-техн. праць. – Л: НЛТУ України. – 2012. – Вип.22.9. – С. 238-242.
21. Раделицький Ю.О. Міжнародне страхування відповідальності власників автотранспортних засобів // Електронне фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка «Економіка. Управління. Інновації». – 2012. – Випуск 2 (8).
22. Раделицький Ю.О. Організаційно-інформаційна складова ринку фінансових інвестицій в Україні // Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень», Одеський національний економічний університет – 2012. – Випуск 4’2012 [47], C. 80-87.
23. Раделицький Ю.О. Інвестиційний клімат, як передумова розвитку фінансових інвестицій в Україні // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Випуск 30. – С.134-139.
24. Раделицький Ю.О. Проблеми розвитку фондового ринку в Україні // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Випуск 29. Ч.2 – С.121-126.
25. Раделицький Ю.О. Державне регулювання фондового ринку в сучасних умовах. // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 241. — С. 28 – 33.
26. Раделицький Ю.О., Паньків Х.П. Роль капіталізації та ліквідності у забезпеченні стабільного функціонування банків України / Раделицький Ю.О., Паньків Х.П. // Науковий вісник Херсонського державного університету – 2015.- №8, част. 3.- ст.164-168
27. Раделицький Ю.О., Бабінська С.Я. Організаційно-економічна характеристика корпоративної торгівельної мережі як об’єкту контролінгу / Раделицький Ю.О., Бабінська С.Я. / Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Випуск 35. Ч.2 – С.164-171.

Біографія

РАДЕЛИЦЬКИЙ Юрій Орестович народився 5 травня 1981 року у місті Львові. У 1998 році закінчив Львівський ліцей менеджменту. З 1998 по 2003 рік навчався на економічному факультеті у Львівському національному університеті імені Івана Франка, спеціальність «Фінанси і кредит». З 2003 по 2007 рік навчався у заочній аспірантурі, спеціальність «Облік і аудит». З 2003 року працював асистентом на кафедрі обліку і аудиту. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування ринку фінансових інвестицій в Україні». З 2010 року працюю на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. В 2013 році присвоєне вчене звання доцента.
Перелік курсів:
1. Аналіз господарської діяльності.
2. Аналіз бізнес-процесів.

Розклад