Рак Галина Вікторівна

Посада: асистент кафедри обліку і аудиту

Наукові інтереси

Дослідження облікової системи управління фінансовими ресурсами, особливості функціонування та регулювання діяльності бюджетних установ, теорія і практика бухгалтерського обліку

Курси

Публікації

1. Особливості обліку використання фінансових ресурсів за кодами економічної класифікації видатків бюджетних установ / Rak Halina // міжнародна колективні монографія: «Трансформація міжнародного середовища та його багато вимірність», Lwow-Olsztyn, 2017. – Том3. – С.241-248;
2. Рак Г.В. Шляхи імплементації зарубіжного досвіду у процедури аудиту використання фінансових ресурсів бюджетної установи / Г.В.Рак // колективна монографія: «Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук» – м.Львів, 2017. – С.196-209;
3. Рак Г.В. Критерії ефективного управління фінансовою автономією бюджетних установ / Н.С.Струк, Г.В.Рак // Науковий журнал «Економіка і фінанси» – м. Дніпропетровськ, 2015. – №6-7. – С. 70-79;
4. Основні етапи організації обліку за використанням фінансових ресурсів бюджетними установами / Г.В.Рак // «International Journal of Economics and Society», м.Мемфіс, штат Теннессі, 2015. – Том 1, випуск 3. – С.162-168;
5. Рак Г.В. Кошторисне фінансування бюджетних установ у системі казначейського обслуговування бюджету / Г.В.Рак // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний університет, 2014. – Том 17. – №1. – С. 160-166;
6. Рак Г. В. Адитивна модель формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установ / Г. В. Рак // Экономика и финансы : научный журнал. – м. Пловдив, Болгария, 2014. – Том 2. – С. 120–125.
7. Рак. Г. В. Концептуальні основи виникнення та формування фінансових ресурсів бюджетних установ / Г. В. Рак // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 49. – С. 226–303.
8. Рак Г. В. Напрями вдосконалення контролю за фінансовими ресурсами бюджетних установ / Г. В. Рак // Європейські перспективи: науково-практичний журнал. – К., 2013. – №10. – С. 197–202.

Біографія

РАК Галина Вікторівна народилася 1988 року в с.Морянці, Яворівського району, Львівської області. У 2006 році закінчила середню загальноосвітню школу I-III ступенів с.Любині. У 2011 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістр з прикладної статистики; економіст-бухгалтер.
З 2012 року до 2016 року навчалася заочно в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка, працюючи над дисертаційною роботою «Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах України».
Досвід практичної (бухгалтерської) роботи у бюджетній установі становить більше двох років. Автор понад 15 наукових праць. Та 2 науково-методичні праці.
З 2017 року працює асистентом кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Фінансовий облік
3. Облік у зарубіжних країнах
4. Облік і звітність в оподаткуванні
5. Облік за видами діяльності
6. Оцінка в бухгалтерському обліку

Розклад