Скрипко Тетяна Олександрівна

Посада: професор кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: tetiana.skrypko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: малий бізнес, управління інноваціями в сфері торгівлі, послуг, туризм і рекреалогія, національна економіка, економічна безпека, інституційна інфраструктура, корпоративне управління, організація торгівлі, бізнес-планування.

Наукова школа: дослідження інвестиційно-інноваційної активності малого і середнього підприємництва.

Курси

Вибрані публікації

Є автором понад 60 наукових праць, у т.ч. 2 одноосібні монографії, 3 статті у базі даних Scopus, 2 Web of Science, 4 – у базі даних Index Copernicus.

ПУБЛІКАЦІЇ (ВИБРАНІ) :

 1. Investment strategies for the development of filling network enterprises / T. O. Skrypko, K. Klymenko, L. Ratushniak // Perspectives – Journal on Economic . Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM . Prešov. – 2021. – Vol. 7. No. 1. . – P. 44-59
 2. Algorithmic Governance in Public Sector: Is Digitization a Key to Effective Management. Puraite, A., Zuzeviciute, V., Bereikiene, D., Skrypko, T. & Shmorgun L. Independent Journal of Management & Production, 2020, 11(9), 2149-2170. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1400. (Scopus)
 3. Analysis And Modeling Of The Impact Of Factor Determinants On Functioning Of Hotel Economy In Ukraine / Popadynets, T. Skrypko, M. Garasymliuk, O. Topchiy // Estudios de Economia Aplicada. – Vol.:38-1. – 2020. – p.1-15. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).3976 (Scopus)
 4. Environmental disclosures in the management report: transparency, responsibility and communication. Syrotenko N., Pravdiuk N., Slobodyanik Y., Holovatska S., Skrypko T. // Independent journal of management and production V.12, N.3 May 2021 s.187-204. doi: 10.14807/ijmp.v12i3.1535 (Web of Science)
 5. Optimizing the polymer waste supply chains based on circular economy. T Skrypko, N Popadynets, T Yakhno, R Shulla, T Vlasenko, I Irtyshcheva, Y Boiko // Uncertain Supply Chain Management, V. 9, №2. – р. 343-350. (Web of Science)
 6. Popadynets N., Skrypko T. Modern models of the organization as a means of innovative processes of competitiveness of the Ukrainian economy // Economic and Regional Studies 2020;13(2):199–211. DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2020-0014 (Index Copernicus)
 7. Skrypko T. – Szkody i korzyści wynikające z pandemii koronawirusa dla wybranych podmiotów gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej – Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska. – 16 (2), 20 S.163-171. https://www.ssw-sopot.pl/czasopismo-sopockiej-szkoly-wyzszej/ DOI: 10.23830/16/II/2019/163177 (Index Copernicus)
 8. Rural “green” tourism as a driver of local economy development in the process of decentralization of power / A Yakymchuk, N Popadynets, A Valyukh, T Skrypko, K Levkov. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 1. Pp. 232–259. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.12. (Web of Science)
 9. Бочан І.О., Скрипко Т.О. Підвищення ефективності діяльності малих підприємств сфери послуг. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2020, Вип. 41. С.4-10 (Серія: економіка і менеджмент).
 10. Скрипко Т.О., Гарасимлюк М.В. Інтелектуальна спеціалізація підприємництва як шлях розв’язання соціально-економічних проблем / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.]. – Львів: ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. 2019. Вип. 1(135). С. 7-12. (Index Copernicus)
 11. Скрипко Т.О. Дорожня карта – інструмент удосконалення механізму державного забезпечення інноваційної активності підприємництва. Торгівля, комерція, підприємництво. Львів: Львівська комерційна академія, 2015. – Вип. 18. С.42-47.
 12. Скрипко Т.О. Інноваційні технології “Cloudonomics” для спільного використання ресурсів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – Вип. 55.– С. 56-59. – (Серія економічна)
 13. Скрипко Т.О., Глушко І. А. Інновації в діяльності туристичної фірми. Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал . ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019, Вип. 33. С. 222-226. – [Електронний ресурс]:  – Режим доступу:  http://www.market-infr.od.ua/uk/33-2019.
 14. Скрипко Т.О., Романяк Х.В. Конкурентний статус готелів середнього класу міста Львова. Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал (фахове видання), ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019, Вип. 32, С.218-224. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  http://www.market-infr.od.ua/uk/32-2019
 15. Скрипко Т.О. Удосконалення інструментів фінансового та інституціонального забезпечення інноваційної діяльності малого і середнього підприємництва в Україні. Вісник ЛКА. 2016. Вип. 50, –– С. 19-22. (Серія економічна)

 

Біографія

Гарант освітньо-професійних програм “Менеджмент” першого (бакалавр) і другого (магістр) рівнів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Біографія:

з 01.04.2021 д.е.н., професор кафедри управління та експертизи товарів Львівського Національного університету імені Івана Франка
31.08.2018 – 31.03.2021. д.е.н., професор кафедри менеджменту і комерційної діяльності Львівського інституту економіки і туризму
Досягнення: гарант освітньо-професійної програм магістра, бакалавра за спец.073 «Менеджмент і адміністрування»
01.02.2016 – 31.08.2018 д.е.н., професор кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету
Досягнення: гарант освітньо-професійної програми магістра за спец.073 «Менеджмент і адміністрування»
26.08.2005 – 31.01.2016 доцент кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету
Досягнення: участь у підготовці ліцензійних, акредитаційних справ освітньо-професійних програм «бакалавр», «магістр» за спец. «Менеджмент і адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю»; захист дисертації на одержання наукового ступеня доктора економічних наук на тему «ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ»; впровадження пропозицій у правове забезпечення інноваційної діяльності на рівні Міністерств, Верховної ради, облдержадміністрацій, міських рад
31.08.2000-25.08.2005 старший викладач кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету
Досягнення:підготовка 2 студентів-переможців всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт, призера 2-го туру всеукраїнської Олімпіади з менеджменту серед вузів
25.08.1998 -30.08.2000 Асистент кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету
Досягнення: започаткування і керівництво студентським науковим гуртком при кафедрі, організація та проведення брейн-рингу серед студентів
01.09.1995 -26.08.1998 Викладач циклової комісії маркетингу і менеджменту Львівського кооперативного технікуму
Досягнення: вперше використання кейс-методу навчання при викладанні економічних дисциплін технікуму
08.08.1992 – 31.08.1995 декретна відпустка і відпустка по догляду за дитиною до 3-х років
01.12.1989 – 01.12.1992 Аспірант кафедри комерційної діяльності Львівського торговельно-економічного інституту
Досягнення: захист дисертації на одержання наукового ступеня кандидата економічних наук
01.01.1989 – 15.07.1992 Співробітник галузевої науково-дослідної лабораторії непродовольчих товарів Львівського торговельно-економічного інституту
Досягнення: проведення масштабних соціологічних панельних досліджень споживачів спортивно-туристичного спорядження в СРСР
01.09.1988 – 30.11.1989 товарознавець районного споживчого товариства м.Жовква, Львівської обл.
Досягнення: впровадження раціоналізаторських пропозицій щодо підвищення ефективності роботи підприємств споживчої кооперації

ОСВІТА:

1984-1988 рр. – Львівський торгово-економічний інститут, диплом з відзнакою, спеціальність – товарознавець вищої кваліфікації.

1993 р. – захист дисертацію і отримала кандидата економічних наук;

2004 р – присвоєно вчений ступінь доцента;

2015 р. –  захист дисертації, отримала диплом доктора економічних наук;

 Додаткова освіта

Отримала грант і стажувалася за програмою Erasmus+ Higher Education: Mobility Agreements for teaching, під час якого читала лекції в Університеті Пардубіце (Pardubice) (Чеська республіка) з Публічного адміністрування на англійській мові.

Знання мов: російська (рідна), українська (вільно), англійська (В2), польска (B1), французська (початковий).

Проекти

Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук.

Отримала грант і стажувалася за програмою «Erasmus+ Higher Education: Mobility Agreements for teaching». Модератор лекцій (англійською мовою) з «Публічного адміністрування» в Університеті Пардубіце (Pardubice), Чеська республіка.

Співпраця:

 • Mykolas Romeris University, Kaunas.
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM, Prešov.

Методичні матеріали

Розклад