Столярчук Максим Леонідович

Посада: асистент кафедри економіки підприємства

Телефони (робочі): (032) 239-40-25, (032) 239-41-28

Наукові інтереси

Наукові інтереси – антикризове управління, банкрутство, бюджетування, контролінг, реінжиніринг, інтелектуальна власність, оцінка майна, антикорупційна діяльність, економіка міста.

Публікації

1. Столярчук М.Л. Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства в Україні // Globalizacja a optymalizacia gospodarowania podmiotów ery cyfrowej wybrane problemy i aspekty).-Pod. redakcja Kazimierra Krupy. –Wydawnictwo transgranicznego instytutu badawczego. – Koszyce-Lwow- Łuck-Rzeszow.- 2008. – S. 150-154.
2.Столярчук М.Л. Ризик менеджмент фінансової стійкості підприємства // Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні» – Львів. – 2008. – с. 345-346.
3.Столярчук М.Л. Особливості трансформації криз та антикризове управління // Narzędzia ekonomiczno-inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego: Materiału z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów, 2008. – P. 114-118.

4.Столярчук М.Л. Застосування маркетингових технологій в антикризовому управління підприємством // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Вип. 20.12. – Львів, 2010. – С. 97-99.
5.Столярчук М.Л. Кадрове забезпечення антикризового управління. Проблеми глобалізації та стійкого розвитку економіки. – Луганськ . -2011р. – С. 123-125.
6. Столярчук М.Л., Krupa K.W., Михасюк І.Р. – Kapital intelektualny jako akcelerator nowej ekonomii. Przedsiebiorstwo I region № 5. Wydawnictwo uniwersytety rzeszowskiego, Rzeszow, 2013.
7. Столярчук М.Л. Краудсорсінг в антикризовому управлінні .- Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», Випуск 24, Остріг, 2014

Біографія

У 1999-2004 рр. навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг та кредит». Захистив магістерську роботу на тему «Анти- кризове управління підприємством».

З 2004 року працює асистентом кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка. Провадить наукові дослідження у галузі антикризового управління підприємством, бан­крутства підприємств та економічної безпеки. Столярчук М. Л. поєднує викладацьку і практичну діяльність у сфері господа­рювання. Володіє сертифікатами арбітражного керуючого та оцінювача майна. Автор 40 наукових публікацій.

Проводить практичні заняття з курсів: «Економіка підприємства», «Економіка і фінанси підприємства», «Управління потенціалом підприємства», «Реструктуризація підприємства».

 

Розклад