Цимбал Людмила Леонідівна

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Курси

Публікації

Панчишин С.М.,  Цимбал Л.Л. Загальні основи економіки. // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник.: у 2 кн. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 5-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2014. – С.51–59.

Теми 1, 2, 7 навчального посібника: Макроекономіка. /За ред. Смовженко Т.С., Стеблій Г.Я. – К.: Університет банківської справи НБУ, 2008. С. 12–45; 46–84; 232–280. 463 с.

Макроекономічні показники. Тема 9. /Економіка для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл. Навчальний посібник / За ред проф.С.Панчишина .– Львів: „Тріада плюс”, 2008. – С. 218–241.

Теми 11 та 12 підручника: Економічна теорія /За ред проф.Майовця Є. Й. .– Львів, 2011. 400 с.

Хром’як Й.Я. Синергетична модель управління економічною системою / [Й.Я Хром’як, Ю.М. Слюсарчук, Л.Л. Цимбал, В.М.Цимбал] // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “ HYPERLINK “http://vlp.com.ua/periodicals/bulletins/management”Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2012. – № 739. – С. 233–238.

Tsymbal L.L. Concepts and models of nonlinear economic dynamics / [J. Khromyak, Yu. M. Slyusarchuk, L.L Tsymbal, V.M. Tsymbal] // Nierwności społeczne a wzrost gospodarczy. – 2013. – z.36. – P.341–351.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. 1971 р. закінчила економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту. Після роботи на підприємстві у 1972 – 1975 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі політичної економії Львівського державного університету. З 1975 р. по 1978 р. працювала на посаді асистента, а з 1979 р. – доцента цієї кафедри. У 1978 р. захистила кандидатську дисертацію з питань земельної ренти.   Автор та співавтор понад 50 наукових праць – статей, монографій (3), довідників (2), хрестоматій (2), підручників(9). Підручники для школи “Економіка” та вищих закладів освіти “Економічна теорія”, написані у співавторстві з колегами, популярні серед школярів та студентів. Наукові інтереси: розвиток великого і середнього бізнесу, трансформація економічної системи в Україні, синергетична модель розвитку економічної системи. У 2004/2005 рр. брала участь у чотирьохтижневому Міжнародному семінарі “Програма Тренерів”, організованому за ініціативи та підтримки Національної Ради економічної освіти США. Участь у семінарі дала змогу ознайомитися з американським досвідом використання інтерактивних технологій викладання економіки, новітніми здобутками мікро- та макроекономічної думки США, істотно поліпшити власну методику викладання економічних дисциплін.

Розклад