Ванькович Данило Володимирович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-90

Електронна пошта: danylo.vankovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • проблеми бюджетно-податкової політики держави
 • стратегічного управління фінансами різних інституційних секторів
 • інвестування
 • агрофінанси
 • “зелене” інвестування
 • управлінський облік

Керівник п’ятьох кандидатських дисертацій:

 1. Барилюк І.В. Формування ресурсного потенціалу банків України. 08.00.08; 2010
 2. Романчук З.З. Фінансове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 08.00.08; 2017
 3. Трофименко М.Ю. Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури України. 08.00.08; 2018
 4. Іваськевич Х.І. Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ в Україні. 08.00.08; 2019
 5. Галайко А.М. Фінансова політика розвитку агропромислового комплексу України. 072; 2022

Курси

Публікації

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 1. Bevzo, D., Pavlovskyi, M., Vankovych, D., Kmit, V. and Paslavska, R. (2023). Modernization of the Taxation System for Harmful Substances Emissions Caused by Vehicles. Econ. Aff., 68(02): 1323-1327.
 2. Bakhov, I., Bartosova, V., Vankovych, D., Filyppova, S., Merkulov, M. Corporate Culture of Innovative Entrepreneurship. Academy of Entrepreneurship Journal, 2020, 26(3), 1–7
 3. Sherifi, I., Andrushchenko, H., Vankovych, D., …Malyshenko, I., Yavorska, N. Strategic Management of Industrial Enterprise Innovation Potential Development. Academy of Strategic Management Journal, 2020, 19(6), 1–8
 4. Vankovych D.V., Kulchytskyy M.I., Zamaslo O.T. & Boichuk R.M. (2020). Diagnosis of the impact of state financial support on the functioning of the agricultural sector in Ukraine. Revista Espacios, 41(15), 3.
 5. Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440 с.
 6. Ванькович Д., Бодаковський В. Фінансове забезпечення регіональної політики України в контексті євроінтеграції. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Випуск 41. С. 50-58.
 7. Ванькович Д., Кульчицький М. Стратегічні орієнтири фінансового забезпечення розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні. Світ фінансів. 2019. Випуск С. 53-64.
 8. Vankovych D. V. Halaiko A. M. Estimation of efficiency of management of financial resources of agricultural enterprises in Ukraine. Black Sea Scientific Journal of Academic Research. 2019. Vol. 44. Issue 01. P. 41-49.
 9. Ванькович Д.В., Демчишак Н.Б., Ю.М. Луковська Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні. Інвестиції: практика та досвід. №1. С. 11-18
 10. Ванькович Д., Іваськевич Х. Оцінка продуктивності діяльності Державної аудиторської служби України: регіональний аспект. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. випуск 40. Ч.1. С. 43-51.
 11. Ванькович Д.В., Іваськевич Х.І. Концептуалізація логіки дослідження сутності фінансового контролю. Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. 2018. №1. С. 194-196.
 12. Галайко А.М., Ванькович Д.В Державна фінансова підтримка підприємств як інструмент активізації розвитку аграрного сектору економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та . управління. 2018. № 1(12). С. 284 – 288.
 13. Галайко А.М., Ванькович Д.В. Податкове стимулювання розвитку підприємств аграрного сектору економіки України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. випуск 54. С. 152–157.
 14. Ванькович Д. Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні. МІС. 2014. 348 с.
 15. Романчук З.З., Ванькович Д.В. Удосконалення фінансового регулювання залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. БізнесІнформ. 2015. №1. С. 140-145.
 16. Кульчицький М. І., Коваленко В. М., Ванькович Д. В. Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні БізнесІнформ. №11. С. 132-137.

Біографія

 

1976 р. – народився у місті Львові.

ОСВІТА

2021 – отримав вчене звання професора

2017 -наукове стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага)

2015 – захист докторської дисертації “Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні” за спеціальністю “гроші, фінанси і кредит”(економічні науки)

2009-2012 – перебування в докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “гроші, фінанси і кредит”.

2005 – отримав вчене звання доцента

2003 – захистив кандидатську дисертацію “Організація управління фінансовими ресурсами промислових підприємств (на прикладі ВАТ)” за спеціальністю “організація управління, планування та регулювання економіки”.

1998 – 2002 – навчання в заочній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “фінанси, грошовий обіг і кредит”

1993 – 1998 – навчався на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “фінанси і кредит”.

1983 – 1993 – навчався в СШ № 83 та №66 м. Львова.

РОБОТА

2016 – по даний час – професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

2012 – 2015 – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

2009 – 2012 – перебування в докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка

1998 – 2009 – на посадах від викладача-стажиста до доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Методичні матеріали

Розклад