Вдовин Мар'яна Любомирівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: maryana.vdovyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Моделювання соціально-економічних явищ,  методи аналізу міжнародної економічної діяльності; оцінювання та моделювання  економічних ризиків

Курси

Публікації

Навчальні посібники
 1. Економічна аналітика в бізнесі : навч. посібник / [О.С. Гринькевич, С.О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.] ; за ред. О.С. Гринькевич, С.О. Матковського, А.В. Сидорової, Н.С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 480 с.
Статті  в іноземних виданнях
 1. Vdovyn, M., Zomchak, L., Panchyshyn, Т. Мodeling of economic systems using game theory. Věda a perspektivy. 2022. 7 (14), 91-100. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-7(14)-91-100 (Index Copernicus)
 2. Vdovyn, M., Zomchak, L. Export in services of Ukraine: pre-pandemic period, Covid-19 and war. Věda a perspektivy. 2022. 8 (15), 48-57. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-48-57 (Index Copernicus)
Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних базданих Web of Science, Scopus та інших
 1. Вдовин М.Л. МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ: КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД. СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ, 2023. Випуск 1 (38). С.79-84. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.38-13 (Index Copernicus)
 2. Вдовин М.Л., Гусак Н.М. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ. СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ, 2022. Випуск 3 (36). С. 9-17. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.36-2 (Index Copernicus)
 3. Вдовин, М., Курик, Я. Зовнішня торгівля послугами Ісландії: вплив пандемії COVID-19. Економічний простір, 2022.(181), 20-26. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-3 (Index Copernicus)
 4. Вдовин М., Грохольська, Т. Зовнішньоторговельна діяльність Франції: головні статистичні показники. Економіка та суспільство, 2022. (43). URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1765/1701  (Index Copernicus)
 5. Вдовин М.Л., Зомчак Л.М., Кампо Ю.В. Інвестиційні ризики та інвестиційні процеси в Україні у розрізі видів економічної діяльності. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 76. С. 72-78. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.76-9 (Index Copernicus)
 6. Вдовин М., Зомчак Л., Коханевич М. Безробіття в Україні: економіко-статистичний огляд. Механiзм регулювання економіки. 2022. (1-2(95-96), С. 60-66. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.10 (Index Copernicus)
 7. Вдовин М., Міщук Т. Рейтингування регіонів України за показниками добробуту населення. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2022. Вип. (1 (91)). С. 3-9. (Index Copernicus)
 8. Вдовин М.Л., Іванчишин А.А. Кількісна характеристика злочинності та нормативно-правове регулювання боротьби з нею в Україні. Актуальні питання в сучасній науці. 2022. №1(1)22. С. 133-144. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2022-1(1)-133-144  (Index Copernicus)
 9. Вдовин М.Л., Зомчак Л.М., Міщук Т.В. Аналітика сучасного стану добробуту населення України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. https://doi.org/10.32782/2524- 0072/2022-39-77  (Index Copernicus)
 10. Вдовин М. Л., Зомчак Л.М., Боднар О.В. Кластеризація країн ЦСЄ за показниками ЗЕД . Економіка і суспільство. 2021. Випуск 26 (Index Copernicus)
 11. Вдовин М. Л., Зомчак Л.М. Оцінювання детермінант і візуалізація показників зовнішньої міграції населення Білорусі . Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 62 -1. С. 7-12 (Index Copernicus)
 12. Зомчак Л.М., Вдовин М. Л. Прогнозування успішності банківського маркетингу методами логістичної регресії. Інтелект ХХІ. 2020. №5’2020. С. 100-104 (Index Copernicus)
 13. Вдовин М. Л., Котова О. В. Оцінювання та аналіз показників розвитку зовнішньоторговельної діяльності Білорусі. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 59 -1. С. 24-30 (Index Copernicus)
 14. Вдовин М.Л., Боднар О.В. Інтегральне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. Причорноморські економічні студії. – 2019. – Випуск 42. – С. 217-224 (Index Copernicus)

Біографія

 

Освіта

1997–2002 р.р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, спеціальність: міжнародні економічні відносини. Отримала кваліфікацію спеціаліст з міжнародних економічних відносин, перекладач. Диплом з відзнакою.

2002–2005 р.р. – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка. У березні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання (Математичне моделювання в управлінні експортно-імпортними операціями країн Центральної та Східної Європи).

Робота:

2002–2007 р.р. – асистент кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка;

2007–2008 р.р. – асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка;

2008– по даний час – доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 році отримала вчене звання доцента кафедри статистики.

Нагороди

Наукові стажування за останні п’ять років

1. Міжнародне наукове стажування з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» “German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program 2021” (180 год, 6 ECTS, 18.10-1.12. 2021). Сертифікат №0121/GUTT.INUP/2021
2. Міжнародний бізнес-форум “НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: стратегічне партнерство”; (24 листопада 2021 року). Сертифікат від 24.11.2021 року
3. Інкубаційна програма “BOOSTER ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 2021” в рамках освітньої програми підвищення кваліфікації “Підготовка пітч-презентації інноваційного проєкту”(180 год, 6 ECTS, 19.10-10.12. 2021). Сертифікат BIP2021
4. Тренінговий курс “Дні кар’єри ЄС 2021” (30 год, 1 ECTS, листопад 2021). Сертифікат № ДКЄС 016-2021
5. Зимова школа з інформаційних технологій Data Engineering and Security 2022 (DES 2022) (120 год, 4 ECTS, січень 2022). Сертифікат від 4 лютого 2022 року
6. Навчальний курс “TEACHERS` SMARTUP” course by Sigma Software University (30 год, 1 ECTS, 24.01-28.01.2022). Сертифікат №10075
7. Онлайн-семінар “Цифрові інструменти Google для вищої освіти” (2 год, 0,07 ECTS, 23 червня 2022 року). Сертифікат № ЦІВО-0072
8.Тренінг “Odoo/BJet – інноваційні інструменти для управління бізнесом”; ( 30 год. включно з практичним завданням, 15.06- 25.06. 2021)

9. Навчальний курс від компанії Softserve «TECH SUMMER FOR TEACHERS» (10 год., 22.06-16.07.2021)

Розклад