Возна Любов Богданівна

Посада: доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: liubov.vozna@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Соціологія, лідерство і командна робота, конфліктологія та медіація, етнопсихологія та етносоціологія, управління персоналом, менеджмент, соціально-психологічна допомога населенню.

Курси

Розклад