Яцура Володимир Васильович

Посада: професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-87

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія та історія менеджменту
 • Управління змінами
 • Регіональне управління.

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • “Менеджмент”
 • “Управління змінами”
 • “Сучасні теорії менеджменту”

Курси

Публікації

Публікації:

 1. Яцура В.В. Інтегральний розвиток працівників, як основа збалансування цінностей суспільного виробництва. Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола. Актуальні проблеми ринкової економіки: Луцьк, 2009. – С. 353-359
 2. Яцура В.В. Нова парадигма менеджменту у реаліях невизначеності та мінливості. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Вип. 1 (січень-березень), Тернопіль, 2009 . – С. 36-44.
 3. Яцура В.В. Християнські основи сучасного соціального управління. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірн. Вип. 20. Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія. – Львів.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009 р. – С. 30-40.
 4. Яцура В.В. Жигайло Н. І. Формування комунікативних та лідерських здібностей сучасного менеджера. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірн. Вип. 20. Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія. – Львів.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009 р. – С.120-125.
 5. Яцура В.В. Сенишин О. С, Горинь М. О. Соціально-економічне прогнозування. Навчальний посібник. Львів: В-тво ЛНУ ім. І. Франка 2010. – 412 с.
 6. Яцура В.В. Лех І.А. Ефективність управління державним акціонерним капіталом у промисловому секторі економіки України. Вісник Тернопільського національного економічного університету . Вип.1. січень-березень , 2010. – С. 87-94
 7. Яцура В.В. Харко В.Ю. Стратегічний менеджмент: питання і відповіді. Посібник для самостійної підготовки студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” заочної форми навчання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2010. – 77 с.
 8. Яцура В.В. Світоглядна сонячна система аріїв-трипільців-праукраїнців як передумова розвитку управління в прадавній державі Аратта. Культорологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – Вип. 27. – С. 29-38
 9. Яцура В.В. Морально-етичні засади оріїв-трипільців-сколотів-праукраїнців в управлінні реалізацією вселенського проекту відтворювального господарювання. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІ (42) ч. 2. Т. 1. Економічні науки. – С. 221-229
 10. Яцура В.В. Замроз М. В. Економічна сутність конкурентоспроможності і основні аспекти її забезпечення. Економічний аналіз: збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет, 2011. – Вип. 8. – Частина 2. – С. 150-154.
 11. Яцура В.В. Ефективність управління оріїв-трипільців-сколотів-праукраїнців реалізацією вселенського проекту відтворювального господарювання. Збірник наукових праць. Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 24. Видавничий центр ЛНУ, 2011.
 12. Яцура В.В. Хоронжий А.Г., Жигайло Н.М Психологія керівника. Навчальний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011 – 256 с.
 13. Яцура В.В. Цінності управління як рушійна сила розвитку економіки України. Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”, Львів 2012. – С. 172-180.
 14. Яцура В.В. Філософія пізнання і перетворення управління в постіндустріальній економіці. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції „Наука і духовність у системі сучасного управління, 19 квітня 2012 р. – Львів: „Сполом”, 2012.
 15. Яцура В.В. Філософія пізнання і перетворення управління в постіндустріальній економіці. Формування ринкової економіки в Україні. 2012. Вип. 28 – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 24-30.
 16. Яцура В.В., Хоронжий А.Г., Жигайло Н. І., Харко В. Ю. Мовні засади національної культури і духовності. Формування ринкової економіки в Україні. 2012. Вип. 28 – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 13-20
 17. Яцура В.В., Замроз М.В. Системно-процесний підхід як базовий елемент управління конкурентоспроможністю підприємства. „Формування ринкової економіки в Україні”: зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2012. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 339-346.
 18. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: у двох частинах. Частина І. навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – 536 с.
 19. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: у двох частинах. Частина ІІ. навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 –206 с.
 20. Яцура В.В. Культура управління організації в умовах розвитку ІТ-технологій. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013.- Випуск 49.- С. 12-21.
 21. Яцура В.В. Календарно-господарська система управління відтворювальним господарюванням трипільців. Вісник ЛНУ імені Івана Франка „Формування ринкової економіки”. – 2014. – Випуск 33. – С. 4 – 28.
 22. Яцура В.В., Горинь М. О., Дзюбенко Н. О., Дроздовська Л. О., Жук О. П., Замроз М. В., Кривень О. В., Литвин О. Я., Сенишин О. С., Чопко Н. С. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи. Колективна монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014 – 352 с.
 23. Яцура В.В. Календарно-господарська система управління відтворювальним господарюванням трипільців. Збірник тез науково-практичної конференції “Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку” Збірник тез доповідей. Львів: (Львів, 20 жовтня 2014 р.). – Львів : «Сполом», 2014. – С.3-6.
 24. Яцура В.В., Кузьмін О.Є., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: теорія та практика. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 – 340 с.

Монографії, підручники, посібники:

 1. Яцура В.В., Хоронжий А. Г. Оборотні кошти соціалістичних промислових підприємств. Монографія – Львів: Вища школа, 1975 р. – 160 с.
 2. Яцура В.В. Особенности развития и совершенствования планирования научно-технического прогресса. Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ.1985 р. – 80 с.
 3. Яцура В.В., Михасюк І.Р., Побурко В.В. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів. Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995 р. – 232 с.
 4. Яцура В.В., Ватаманюк З.Г. Індустрія України та її перспективи. Монографія. Перехідна українська економіка: стан і перспективи. – К.: „Академія”, 1996 р.
 5. Яцура В.В., Мицик Б.І. Основи менеджменту. Навчальний посібник. – Львів: Літопис, 2000 р. – 158 с.
 6. Яцура В.В., Гріфін Р. Основи менеджменту. Підручник. Львів. Вид. БаК. Львів. 2001. – 684 с.
 7. Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2008. – 444с.
 8. Яцура В.В., Сенишин О. С, Горинь М. О. Соціально-економічне прогнозування. Навчальний посібник. Львів: В-тво ЛНУ ім. І. Франка 2010. – 412 с.
 9. Яцура В.В., Хоронжий А.Г., Жигайло Н.М Психологія керівника. Навчальний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011 р. – 256 с.
 10. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: у двох частинах. Частина І. навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 р. – 536 с.
 11. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: у двох частинах. Частина ІІ. навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 р. – 206 с.
 12. Яцура В.В., Горинь М. О., Дзюбенко Н. О., Дроздовська Л. О., Жук О. П., Замроз М. В., Кривень О. В., Литвин О. Я., Сенишин О. С., Чопко Н. С. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи. Колективна монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014 р. – 352 с.
 13. Яцура В.В., Кузьмін О.Є., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: теорія та практика. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р. – 340 с.

Наукова біографія

 

 

Розклад