Аналіз анкетування аспірантів, викладачів та зовнішніх стейкхолдерів

30.01.2020 | 17:44

30.01.2020 р. на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 6/03) було проведено аналіз результатів анкетування аспірантів, викладачів, зовнішніх стейкхолдерів освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” та враховано його результати для подальшого оновлення програми.

Аналіз результатів експертного оцінювання