На економічному факультеті відбулись лекції представників НБУ

25.04.2019 | 18:38

Під час проведення інформаційних днів Національного банку України у ЛНУ імені Івана Франка на економічному факультеті відбулись лекції керівника проектів та програм Департаменту відкритих ринків НБУ Емала Бахтарі на тему «Що таке валютний ринок і як він працює?»?» (11.04.2019 р.) і начальника відділу макрострес-тестування та розроблення модельного інструментарію Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашової на тему «Стрес-тестування банків як інструмент діагностики капіталу» (12.04.2019 р.).

У своїй лекції Емал Бахтарі розкрив важливість транспарентності та незалежності у діяльності центробанку, сучасні тренди формування курсу національної валюти, практичні аспекти функціонування міжбанківського валютного ринку та структуру платіжного балансу країни. Не залишилися поза увагою лектора проблеми боротьби з тіньовим сектором готівкового валютного ринку, здолати який можна за допомогою злагодженої діяльності всіх регуляторів фінансового ринку.

Натомість Первін Дадашова проінформувала про сучасний стан фінансової стабільності вітчизняних банків, аналіз валютних, кредитних та процентних ризиків їхньої операційної діяльності, акцентувала на проблемах великої частки недіючих кредитів (NPL) у портфелях банків. Особливе зацікавлення у присутніх викликало представлення вдосконаленої методології проведення стрес-тестування банків у 2019 році задля раннього діагностування проблем у банках та забезпечення фінансової стабільності банківської системи загалом.

Дякуємо спікерам Первін Дадашовій та Емалу Бахтарі за цікаві та змістовні лекції, які пробудили інтерес студентів до важливих науково-прикладних тем, адже професійна атмосфера та жваві дискусії щодо стратегічних векторів розвитку фінансового ринку ще довго тривали у коридорах факультету.