Наукові здобутки економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019 році

16.05.2020 | 18:10

На економічному факультеті функціонують дві відомі наукові школи: з розвитку агропромислового комплексу Західного регіону України (керівник – д.е.н., проф. Михасюк І. Р.) та школа економіко-математичного моделювання (керівник – д.е.н., проф. Вовк В. М.). Серед здобутків цих наукових шкіл десятки захищених кандидатських і докторських дисертацій, монографій, підручників, відзнаки галузевих академій. Визнанням наукових здобутків школи економіко-математичного моделювання було рішення МОН України щодо проведення вперше у Львівському університеті у 2018 та 2019 роках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економічна кібернетика”.
Серед пріоритетних напрямів наукової роботи факультету є підготовка кадрів вищої кваліфікації – захист кандидатських та докторських дисертацій. Упродовж останніх років на факультеті функціонували дві спеціалізовані ради із захисту докторських дисертацій за трьома науковими спеціальностями (голови рад – проф. Панчишин С. М. та проф. Крупка М. І.).
У 2019 році два молодих вчених факультету захистили докторські дисертації (доценти кафедри обліку і аудиту Струк Н. С. та Раделицький Ю. О.). Захист 2-х докторських дисертацій – це хороше продовження успішного тренду, який склався на факультеті за останні декілька років (у 2015 р. – 2, у 2016 р. – 2, у 2017 р. – 4, у 2018 р. – 4). На факультеті працює 31 доктор наук (18% від усіх науково-педагогічних працівників), у 2020 році очікується захист науковцями факультету щонайменше 2-х докторських дисертацій.
Позитивною на факультеті є тенденція щодо захисту кандидатських дисертацій. З 11 захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій, 9 – захисти випускників аспірантури.

Традиційно важливим напрямом наукової та навчально-методичної роботи на факультеті є підготовка монографій, підручників та посібників. У 2019 р опубліковано 10 монографій (з них одна – у закордонному видавництві; автори – проф. Сенишин О. С. та доц. Чопко Н. С.), 2 підручники (Крупка М. І., Ковалюк О. М., Коваленко В. М. та ін. Фінансовий менеджмент. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 440 с.; Плиса В. Й. Страхування : підручник, 2-ге вид, виправлене й доповнене / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2019. – 512 с.), 7 навчальних посібників.

На факультеті видаються два періодичні фахові наукові збірники (Вісник Львівського Університету. Сер. економ. – підготовлено 2 видан¬ня та «Формування ринкової економіки в Україні» – 3 видання у 2019-2020 рр.). Факультет активно працює над покращенням цих наукових збірників, системи їхнього рецензування, розширенням географії складу редколегій, збільшенням англомовної компоненти.
Щороку науковці факультету публікують понад 200 статей у наукових фахових виданнях. Помітними є структурні зміни публікацій – зростання відсотка публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз COPERNICUS, SCOPUS, WEB of SCIENCE.

Важлива увага на факультеті приділяється студентській науковій роботі у різних її формах:
– активна діяльність економічного наукового клубу студентів, аспірантів та молодих вчених;
– робота майже на усіх кафедрах студентських наукових гуртків;
– проведення студентських наукових конференцій (у 2019 році їх було проведено дві, опубліковано збірники тез доповідей. Щорічний конкурс маркетингових проектів, який організовує і проводить кафедра маркетингу (учасники – більше 40 студентів з Львівського університету та інших вищих навчальних закладів Львівщини. Студентами факультету у 2019 р. опубліковано близько 250 тез доповідей та наукових статей;
– підготовка до участі студентів у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. 42 студентів-економістів у 2019 році взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, з них 3 стали призерами Всеукраїнських олімпіад. У 2019 р. 8 студентів стали переможцями Всеукраїнського етапу конкурсів студентських наукових робіт.

 

Призери ІІ туру Всеукраїнських олімпіад у 2018/2019 н. р.:

№ з/п Назва спеціальності, олімпіади/ навчальної дисципліни Місце проведення ІІ туру Олімпіади (місце відрядження) Терміни проведення ІІ туру Олімпіади П.І.Б. Група Місце
1 2 3 4 5 6 7
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
1 Податкова система України Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 10-12 квітня 2019 р. Вірменська Аліна Володимирівна Екф-45с ІІІ
2 Міжнародна економіка Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів 27-29 березня 2019 р. Піх Соломія Михайлівна ЕКР-41с ІІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
3 Економічна кібернетика ДВНЗ “Університет банківської справи” (м. Львів), м. Львів 24-26 квітня 2019 р. Босович Валентина Андріївна Екк-41с ІІ

 

Призери ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н. р.

Назва конкурсу Переможці
Місце П.І.Б. студента Група П.І.Б. керівника Назва наукової роботи
1 2 3 4 5 6
Економічна аналітика та статистика І Шевченко Софія Тарасівна ЕКТМ-61с Доц. Гринькевич О.С. Економіко-статистичні методи в аналізі і моделюванні ефективності університетів України
Економічна кібернетика Ракова Анастасія Сергіївна ЕккМ-51с Доц. Зомчак Л.М. Динамічна факторна модель короткострокового прогнозування ВВП України
II Квасній Павло Іванович, Лиса Вікторія Ігорівна Екк-31с, Екр-22с Доц. Паславська І.М. Моделювання впливу іноземних інвестицій на розвиток національної економіки
Фінансова безпека Лабунець Маргарита Ігорівна,
Паламар Надія Володимирівна
Екф-41с Проф. Підхомний О.М. Довіра в системі чинників фінансової безпеки  банків України
Фінанси і кредит Бура Ольга Володимирівна, Добровольська Ірина Ігорівна ЕкфМ-51с Проф. Підхомний О.М. Удосконалення фінансових індикаторів у методології національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні

 

Студенти економічного факультету брали активну участь і були успішними в інших конкурсах та проектах. Зокрема, команда студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка здобула 2 місце у фіналі престижного Всеукраїнського змагання “Монетарна політика: виклик Національного банку України університетам” (NBU University Challenge), який відбувся 22 листопада 2019 р. у Національному банку України (м. Київ).

Незмінною з року в рік залишається кількість наукових конферен­цій, які організовують працівники та студенти факультету – у 2019 р. проведено 3 конференції (з них 2 мали статус міжнародних). Ці конфе­ренції проводились спільно з відомими науковцями та провідними Уні­верситетами і установами багатьох країн (Жешувський університет та Академії сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка у Вроцлаві (Поль­ща), Університет м. Турку (Фінляндія) та інші). Ще одна конференція була проведена спільно з науковцями філософського факультету (Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі» (м. Львів, 15 березня 2019 р.)).

 

Інші напрями наукової діяльності економічного факультету:

  1. Економічний факультет щороку проводить обласний етап учнів­ської олімпіади з економіки.
  2. Багаторічна співпраця з МАН. Щороку на факультеті проводить­ся обласний етап конкурсу наукових робіт слухачів МАН, найкращі з яких є призерами Всеукраїнського етапу.
  3. Залучення провідних науковців факультету до складу редколегій іноземних наукових видань: проф. Реверчук С. К. – член редколегії двох іноземних наукових журналів (“Журнал фінансів та фінансового права”, Республіка Польща та журналу “Східно-Європейських та Центрально-Азійських досліджень”, США), проф. Кундицький О. О. – член редколе­гії наукового видавництва East-West, Австрія; проф. Матковський С. О. – член редколегій двох наукових журналів “Статистичні відомості” та “Економічний барометр”, Республіка Польща.
  4. Збільшення кількості викладачів факультету, які проходять за­кордонні наукові стажування (доц. Зомчак Л. М. ‑ Познанський університеті економіки та бізнесу (Польща); доц. Шевчук В. Р. – Вюрцбурзький університет мені Юліуса-Максиміляна (ФРН); аспірант Саловський О.Б. у вересні-грудні 2018 р. – Канадський Інститут Українських Студій Університету Альберти (м. Едмонтон, Канада); проф. Швець В.Є. ‑ Державна Вища Технічно-Економічна Школа імені кс. Броніслава Маркєвіча в Ярославі (Польща) (30.05.2019 р.‑ 14.06.2019р.);
    або здійснюють короткострокові візити до іноземних університетів (доц. Кохан М. О. стажування у Центрі трансферу технологій Вюрцбурзького університету Юліуса Максиміліана (10-13 червня 2019 року; в рамках проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій»; доц. Гукалюк А. Ф., доц. Кохан М. О., доц. Паславська І. М. – участь у Першій зимовій школі з трансферу технологій (11-15 листопада 2019 року, Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (ФРН) тощо).
  1. Активна участь студентів у програмах академічної мобільності, зокрема Еразмус+ (більше 5 у 2019 р.). У межах цієї програми проходять також стажування і викладачі факультету (доц. Попівняк Ю.М. – Вроцлавський економічний університет (Польща) (Erasmus+ Teaching Mobility STA 201/2018, Project No 2018-1-PL01-KA107-047676, 06.05.2019 – 10.05.2019); доц. Кохан М. О. – Вільний університет Берліна (17-21 червня 2019 року, програма Еразмус+)).
  2. Залучення провідних науковців факультету як лекторів та науко­вих експертів до роботи органів державної влади та міжнародних програм: проф. Гринів Л. С. є членом оргкомітету програми COST-ACTION 16232 «Short-Term Scientific Missions» Університету Манчестера (Великобританія); проф. Лобозинсь­ка С. М. – член експертної ради МОН України з відбору та оцінки науко­вих проектів молодих вчених; проф. Підхомний О. М. – лектор та науко­вий експерт Державної служби фінансового моніторингу України з питань боротьби з відмиванням доходів злочинного походження та фінансуванням тероризму; доцент кафедри менеджменту Кохан М. О. є керівником проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом з 1 січня 2019 року тощо.