Новини

Оголошення про захист дисертації Рури І.В.

07.06.2016 | 16:33

14 червня 2016 р. відбудеться захист дисертації Рури І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Обліково-аналітичне забезпечення у системі управління вартістю послуг сімейної медицини» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 314. (наук. керівник – проф. Швець В.Є.)

Читати »

Рекомендація освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для процедури ліцензування

12.05.2016 | 16:43

11.05.2016 р. на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 12/03), за участю колег із ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Головного управління статистики у Львівській області, Львівського торговельно-економічного університету та представника аспірантів Рак Г. В., обговорили освітні компоненти (навчальні дисципліни), результати навчання та цілі представленої до розгляду освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Внаслідок цього ухвалили рекомендувати її для процедури подальшого ліцензування.

Читати »

Четвертокурсниця економічного факультету Надія Галабуда – срібний призер ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг»

26.04.2016 | 02:14

Упродовж 13-15 квітня 2016 року на базі Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Івана Франка» проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг».
Студентам були запропоновані конкурсні завдання з навчальних дисциплін «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові комунікації», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетинг промислових підприємств», «Управління продажем», «Рекламний менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент».
Олімпіада проходила в 2 тури, перший з яких передбачав виконання письмових завдань, другий – комп’ютерне тестування.
Приємно, що за підсумками обох турів олімпіади студентка ІVкурсу спеціальності «Маркетинг» економічного факультету Львівського...

Читати »

Оголошення про захист дисертації Семенюк Л.В.

09.03.2016 | 16:28

16 березня 2016 р. о 14.00 год. відбудеться захист дисертації Семенюк Л.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства ресторанного господарства» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівської комерційної академії Укоопспілки за адресою: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 314. (наук. керівник – доц. Бандура З.Л.).

Читати »