Про початок роботи Екзаменаційної комісії за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

11.12.2020 | 21:56

10.12 2020 р. на кафедрі обліку і аудиту розпочала роботу Екзаменаційна комісія № 6 за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацією «Облік і аудит». Зокрема відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен з нормативних навчальних дисциплін у групі ЕКОМ-21з на платформі «Moodle». Усі студенти продемонстрували належний рівень знань і здобутих компетентностей під час навчання.