Про захист курсових робіт студентами третього курсу спеціальності “Облік і оподаткування”

18.12.2020 | 09:31

16.12.2020 відбувся захист курсових робіт студентами третього курсу спеціальності “облік і оподаткування”.
Студенти продемонстрували вміння: самостійно опрацьовувати значні обсяги літературних джерел за темою дослідження, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію, використовувати набуті теоретичні знання на практиці, формувати власні висновки та пропозиції. Викладацькі комісії у складі проф. Корягіна М.В., проф. Струк Н.С., доц. Головчак Г.В., доц. Пелех У.В та доц. Цікала Є.І. високо оцінили вміння студентів презентувати результати своєї роботи на захисті.
Бажаємо подальших успіхів та натхнення у вивченні обліку, аналізу і аудиту!