Проєкт оновленої освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління і адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

03.03.2020 | 18:52

Шановні викладачі, аспіранти й інші стейкхолдери кафедри обліку і аудиту, на підставі обговорення цілей, освітніх компонентів і результатів навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” на розширених засіданнях кафедри обліку і аудиту у Львівському національному університеті імені Івана Франка (протоколи № 5/03 від 15 листопада 2018 р., № 6/03 від 30 січня 2020 р.), пропонуємо до розгляду проєкт оновленої освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) з галузі знань 07 “Управління і адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. Будемо вдячні за Вашу увагу, пропозиції та рекомендації в анкетній формі.