У Львівському університеті обговорили економічні визначники війни в Україні

25.05.2022 | 16:03

Seminar_Econ_War_2022_1.png

24 травня 2022 року на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся вебінар професорки кафедри економіки України Маріанни Кічурчак «Економічні визначники війни в Україні: спроби аналізу на основі неповних даних». Організатори події – кафедра економіки України та профбюро студентів економічного факультету Львівського університету.

Вебінар лекторка розпочала з того, що економіку війни аналізували у своїх працях низка учених, економістів та мислителів, серед яких цікавими є думки філософа Ксенофонта. Учений в трактаті «Ойкономія» вказав на головні економічні визначники війни – внески та тягар на її ведення: «І я, крім того, розумію, що під теперішні обставини, місто теж наказує вам платити важкі внески, такі як утримання коней, оплата хорів, тренерів, і урядовців й у разі початку війни, я знаю, що вони нав’яжуть на вас обладнання судна і сплату податку на майно до такої міри, що це не виявиться легким тягарем».

Розповідаючи про проблеми, з якими пов’язані економічні збитки під час війни, лекторка звернула увагу й на інший її аспект – вплив на формування економічної системи капіталізму. Зокрема, дослідниця звернула увагу на думки науковців, які стверджували, що «мобілізація коштів на воєнні потреби стимулює утворення капіталу».

Далі на вебінарі обговорили головні економічні визначники війни в Україні. За словами доповідачки Україна займала вагоме місце у створенні валового суспільного продукту за часів СРСР – це 1/6 його виробництва за умови, що територія нашої країни займала –2,7 % території СРСР. За тридцять років незалежності України ситуація практично не змінилася, бо країна-агресор розглядає нашу країну, як територію багату на різні економічні ресурси, у тім числі на природні. Саме в цьому контексті Маріанна Кічурчак пояснила слухачам головні економічні передумови масштабного воєнного вторгнення в Україну.

Згідно з думкою лекторки, до важливих економічних визначників війни в нашій країні належать воєнно-орієнтовані ділова активність, зайнятість і соціальний захист населення, людський капітал, фіскальна і монетарна політики, економічні втрати і ресурси для післявоєнної відбудови, воєнні екологічні злочини, зовнішньоекономічна діяльність. За кожним із цих визначників проведено економічну оцінку, виокремлено його місце та роль в національній економіці країни. На вебінарі також порушили питання щодо зміни політико-економічного імперативу розвитку, оскільки 17 цілей Сталого розвитку України до 2030 року потребують змін. Доповідачка зазначила, що соціальні, економічні та політичні умови, цілі та заходи з їхнього досягнення трансформуються під час і після війни. Наприклад, суттєвих змін потребує ціль номер 16 – «Мир, справедливість та сильні інститути». Зокрема й через те, що взято до уваги відновлення території, постраждалої від конфлікту у межах тимчасової окупації окремих територій Донецької і Луганської областей.

Надалі Маріанна Кічурчак висловила думку, що хоча економічна війна росії з Україною матиме болючі наслідки для населення, ділових одиниць та держави, погіршить стан навколишнього природного середовища, загрожує світовій продовольчій безпеці, але вона, як і багато інших війн, завершиться і матиме не лише негативні наслідки. Зокрема, доповідачка закінчила вебінар на оптимістичний ноті: під час війни активізуються адапційні механізми суб’єктів господарювання та відбудеться відбудова національної економіки України. Важливими чинниками на шляху до цього є наша віра в перемогу та економічна підтримка інших країн.

На вебінарі активні слухачі поставили спікеру низку цікавих й актуальних питань. Під час дискусії обговорили перспективи економічного відродження України, чинники та ризики, пов’язані з цим процесом. Учасники події дійшли до висновку, що економічна відбудова країни після війни потребуватиме консолідації зусиль населення, представників великого, малого і середнього бізнесів, держави та міжнародних партнерів.

Seminar_Econ_War_2022_2

Seminar_Econ_War_2022_3

Seminar_Econ_War_2022_4