Відкрита лекція доцента кафедри економічної кібернетики, Панчишина Андрія Ігоровича «Принципи побудови динамічних веб-сайтів з використанням мови програмування PHP»

06.05.2021 | 00:33

06 травня 2021 року (четвер) о 11 год 50 хв відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економічної кібернетики, Панчишина Андрія Ігоровича «Принципи побудови динамічних веб-сайтів з використанням мови програмування PHP» у зв’язку з поданням документів на конкурс на заміщення посади доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Лекція відбудеться дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E4N2JiZGYtMTc3NC00NmZlLWI3MzItOGY4OTdlODFhYmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22aa231de7-3e95-45cc-80e6-fbb48136f670%22%7d