Відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії Ільків Наталії Василівни “Управління комунікацією під час тренінгу”

13.11.2020 | 14:45

Оголошення!

17 листопада 2020 р. о 15 год. 05 хв. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії, кандидата економічних наук ІЛЬКІВ НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ на тему «УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЄЮ ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ» у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання доцента.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07d42ce4bf5483c979b94185b5565e3%40thread.tacv2/1605183486015?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22da3f4d31-5c62-489b-9736-42f2b049e36a%22%7d