Відкрита лекція доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті Голубник Ольги Романівни “Сучасні методології управління ІТ проектами”

21.05.2021 | 21:31

26 травня 2021 року (в середу) о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Управління проектами інформатизації» доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті Голубник Ольги Романівни для студентів першого курсу освітнього рівня «магістр»  спеціальності «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Консолідована інформація» на тему “Сучасні методології управління ІТ проектами ” у зв’язку з поданням документів на заміщення посади доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9ecdd25d9ddc41a382d7f6d5b2dae4b3%40thread.tacv2/1612814694845?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2253942951-2c0d-4173-8c4f-70f353970c24%22%7d