Відкрита лекція доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті Прийми Світлани Степанівни “Опрацювання даних засобами мови SQL”

15.05.2021 | 03:31

17 травня 2021 року (у понеділок) о 11 год. 50 хв. відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті Прийми Світлани Степанівни для студентів першого курсу спеціальності «Економічна кібернетика» на тему “Опрацювання даних засобами мови SQL” у зв’язку з поданням документів на заміщення посади доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afbf21d0e8cf24a79aaf643aa89fe8e00%40thread.tacv2/1613070929917?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d