Відкрита лекція доцента кафедри менеджменту Виклюк Мар’яни Іванівни “Система підтримки підприємництва”

13.05.2021 | 19:49

18 травня 2021 року (у вівторок) о 15 год. 05 хв. відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» доцента кафедри менеджменту Виклюк Мар’яни Іванівни для студентів другого курсу спеціальності «Менеджмент» на тему “Система підтримки підприємництва” у зв’язку з поданням документів на заміщення посади доцента кафедри менеджменту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступною за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI1YWIyM2MtNWRiMy00NGQ4LTkzNDYtODFiMTAzMzZlZjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22fb60e789-f3f8-4ab5-832c-2d99fe0dc03b%22%7d