Відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Гамкало Олени Богданівни «Прогнозування в процесі управління підприємством»

12.05.2021 | 09:54

Оголошення!

про відкриту лекцію доцента кафедри обліку і аудиту, кандидата економічних наук Гамкало Олени Богданівни для студентів IV курсу спеціальності «Облік і оподаткування» на тему: «Прогнозування в процесі управління підприємством» у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання доцента кафедри обліку і аудиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відбудеться 13.05.2021 року о 11.50
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі «Microsoft Teams» та буде доступною за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60794b6b6b4340a48bce59b7aac07df7%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d75fd15-0f04-4b58-9977-ece78950cfff&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf