Відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Попівняк Юлії Михайлівни “Облік доходів і витрат майбутніх періодів на підприємстві”

11.05.2021 | 09:01

ОГОЛОШЕННЯ!
13 травня 2021 року (у четвер) о 15 год. 05 хв. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту, кандидата економічних наук ПОПІВНЯК ЮЛІЇ МИХАЙЛІВНИ для студентів третього курсу спеціальності «Облік і оподаткування» на тему: «ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ» у зв’язку з поданням документів на заміщення посади доцента кафедри обліку і аудиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі «Microsoft Teams» та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg0OGUzM2QtYWI0ZC00NTJiLTk3NDEtYjBlMjEyNzllMzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22298bee7b-a1b8-4be1-90cc-c8ca77bdbdcc%22%7d