Відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Попівняк Юлії Михайлівни «Застосування цифрових технологій для ведення бухгалтерського обліку, складання й подання звітності»

28.09.2020 | 18:50

ОГОЛОШЕННЯ!

05 жовтня 2020 року о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту, кандидата економічних наук ПОПІВНЯК ЮЛІЇ МИХАЙЛІВНИ на тему: «ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, СКЛАДАННЯ Й ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ» у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання доцента.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0aac526bbd364f459ca53e0864137144%40thread.tacv2/1601301716616?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22298bee7b-a1b8-4be1-90cc-c8ca77bdbdcc%22%7d