Відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Шевчук Віри Романівни “Збалансована система показників як інструмент розробки, підтримки та моніторингу конкурентної стратегії підприємства”

22.04.2021 | 15:29

Оголошення!
26 квітня 2021 року об 11.50 відбудеться відкрита лекція к.е.н., доцента кафедри обліку і аудиту економічного факультету Шевчук Віри Романівни з дисципліни «Збалансована система показників в управлінському обліку» на тему: «Збалансована система показників як інструмент розробки, підтримки та моніторингу конкурентної стратегії підприємства».
Лекція буде проводитися дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aad88385efd9b4c2480b1fe8ebd739b9f%40thread.tacv2/1613222564097?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22488b1b05-5587-42d9-8eb1-b65093a06de3%22%7d